Sähkönsiirto Suomessa – Hinnat & sähköverkon rakenne

Sähkönsiirto on osa perusmaksua, jonka paikallinen sähköyhtiö laskuttaa sinulta säännöllisesti osana sähkölaskua.

Sähkön siirtohinta ei ole kilpailutettavissa. Sähkönsiirron hinta on kuitenkin samassa kohteessa aina sama, riippumatta siitä minkä sähköyhtiön asiakas olet. Sähkönsiirrosta kerätyillä varoilla sähköyhtiösi kattaa toimintojensa kustannukset, kuten sähkölinjojen huollot ja vikapalvelut.

Sähkönsiirto hinnat

Sähkönsiirron hinta on keskeinen tekijä suomalaisen kuluttajan sähkölaskussa. Tarkat ja ajantasaiset hinnat kannattaa aina tarkistaa sähkösopimuksesta.

VuosiKerrostalohuoneisto missä sähkön käyttö 2 000 kWh/vuosiPientalo missä sähkön käyttö 20 000 kWh/vuosi
20167.83snt / kWh3.40snt / kWh
20178.64snt / kWh3.71snt / kWh
20189.35snt / kWh3.81snt / kWh
20199.79snt / kWh3.98snt / kWh
202010.02snt / kWh4.09snt / kWh
202110.11snt / kWh4.30snt / kWh
20229.96snt / kWh7.14snt / kWh
202310.31snt / kWh7.34snt / kWh
Lähde: Energiavirasto

Sähkönsiirto perusmaksu

Sähkönsiirron perusmaksu on kiinteä maksu, joka laskutetaan sähkönkuluttajilta säännöllisesti. Se ei riipu sähkön kulutuksen määrästä vaan on tarkoitettu kattamaan sähköverkon ylläpidon ja toiminnan kustannukset. Sähkölaskussasi lisätään yhteen normaali sähkön hinta, perusmaksut, siirtohinta ja verot. Sähkön siirtoa ei voi kilpailuttaa.

Perusmaksuun vaikuttaa: 

 • Alueen infrastruktuuri 
 • Siirtoalueen asiakasmäärä 
 • Alueelliset investoinnit sähköverkkoon

Suomen sähköverkko

Suomi, harvasti asuttuna maana, on tunnettu haastavista sääolosuhteistaan ja pitkistä etäisyyksistään.

Myrskyt katkovat linjat, ja talvisin pakkaset voivat olla ankaria. Nämä tekijät ovat luonnollisesti vaikuttaneet maan energiaverkon kehittymiseen. Sähkönsiirto Suomessa on joustavaa, monimuotoista ja tehokasta, joka vastaa sekä teollisuuden että kotitalouksien tarpeisiin. Sähkön hinnan ennustaminen Suomessa on tämän vuoksi suhteellisen helppoa.

Energiaverkko on suunniteltu kestämään erilaisia sääolosuhteita ja muita haasteita. Verkossa on laaja valikoima eri energiamuotoja, kuten ydinvoima, vesivoima, tuulivoima, aurinkoenergia ja fossiiliset polttoaineet. 

Viime vuosina on tehty merkittäviä investointeja uusiutuviin energiamuotoihin, erityisesti tuuli- ja aurinkoenergiaan, jotta voitaisiin vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja edistää kestävää kehitystä.

Sähkönsiirto Suomessa

Suomen energiaverkon historia juontaa juurensa 1900-luvun alkuun, jolloin ensimmäiset vesivoimalaitokset rakennettiin. Nämä voimalaitokset olivat ensisijaisesti teollisuuden käyttöön, mutta ne mahdollistivat myös sähköistämisen laajentumisen asutuskeskuksiin. 

Tämä ajanjakso oli Suomelle teollistumisen aikaa ja sähkö oli tärkeä edistävä tekijä siinä.

Toisen maailmansodan jälkeen Suomi panosti merkittävästi infrastruktuurinsa kehittämiseen, ja sähköverkko laajeni nopeasti maan eri osiin. Tämä aika merkitsi myös vesivoiman huomattavaa lisääntymistä, ja nämä turbiinit siis alusta asti muodosti pitkään Suomen sähköntuotannon selkärangan.

☢️ 1960-luvulla ydinvoima tuli osaksi Suomen energiatarjontaa. Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitokset alkoivat tuottaa merkittävän osan maan sähköstä, ja ydinvoima nähtiin tärkeänä keinona vähentää riippuvuutta tuontienergiasta.

♻️ 1990-luvulla alkoi fossiilisten polttoaineiden vähentämisen aikakausi Suomessa. Tämä johtui sekä ympäristötietoisuuden lisääntymisestä että kansainvälisistä sopimuksista. Samalla alettiin panostaa enemmän uusiutuviin energiamuotoihin, kuten tuuli- ja aurinkoenergiaan.

☀️ 2010-luvulla Suomen energiapolitiikka on keskittynyt entistä enemmän uusiutuvien energialähteiden edistämiseen, energiatehokkuuden parantamiseen ja omavaraisuuden lisäämiseen. 

Siirtymä kohti sähköautoja ja muiden sähköistettyjen liikennemuotojen käyttöönottoa asettaa kuitenkin uusia vaatimuksia sähköverkolle.

Nykyään Suomen energiaverkko on monimuotoinen ja joustava järjestelmä. Lisäksi Suomen hallitus ja energia-alan toimijat ovat kiinnittäneet huomioita energian varastointiratkaisuihin, jotka mahdollistavat sähkön tasaisemman ja luotettavamman saatavuuden, sekä sähköverkon modernisointiin ja digitalisaatioon, jotka parantavat verkon tehokkuutta ja resilienssiä.

TietoArvio
🛤️ Suomen sähköverkon pituus400 000 km
🔌 Kantaverkon vuosittaiset siirtohäviöt1,5 %
⚠️ SähkökatkotNoin 100 h/vuosi

Suomen sähköverkko kartta

Suomen sähköverkko on laaja ja monimuotoinen järjestelmä, joka kattaa koko maan aina eteläisistä kaupungeista pohjoisiin syrjäseutuihin.

Kartta kuvaa, kuinka sähkö siirtyy tuotantolaitoksista eri puolille maata jakeluverkkoihin ja lopulta kuluttajille. Erityisesti suuret siirtolinjat ovat näkyvästi esillä, samoin keskeiset solmupisteet ja yhteydet naapurimaihin.

Suomen energiaverkon rakenne

 • Sähköverkko: Jakautuu korkeajännitteiseen siirtoverkkoon ja alueellisiin jakeluverkkoihin. Siirtoverkkoa hallinnoi Fingrid ja se kytkee yhteen tuotantolaitokset ja suurimmat sähkönkulutuksen keskittymät.
 • Kaasuverkko: Suomen kaasuinfrastruktuuri on pienempi kuin monissa muissa Euroopan maissa.  Maakaasuverkko palvelee erityisesti Etelä-Suomea.
 • Lämpöverkko: Kaukolämmön tuotanto ja jakelu ovat merkittävässä roolissa erityisesti kaupunkialueilla.

Uusiutuvan energian rooli

Tuulivoima, aurinkoenergia ja biomassa ovat kasvattaneet osuuttaan verkossa viime vuosina. Tuulivoimapuistojen ja aurinkoenergiahankkeiden myötä Suomen sähköverkossa liikkuu entistä enemmän vihreää sähköä.

Yhteydet naapurimaihin

Suomen energiaverkko on yhteydessä naapurimaiden verkkoihin, erityisesti Ruotsin, Norjan ja Viron kanssa. Nämä yhteydet mahdollistavat sähkön tuonnin ja viennin, mikä lisää järjestelmän joustavuutta ja vakautta. Luotettavat sähköyhtiöt Suomessa myyvät muualta tuotua sähköä eteenpäin kuluttajille.

Sähköverkkohäiriöt

Sähköverkon häiriöt ovat tilanteita, joissa sähkön jakelu keskeytyy tilapäisesti tai pitkäaikaisesti. Näitä häiriöitä voivat aiheuttaa esimerkiksi myrskyt, puut, jäätyminen, tekniset viat tai ylikuormitus:

 • 🌪️ Myrskyt ja luonnonilmiöt: Kova tuuli, myrskyt tai jäätyminen voivat kaataa puita sähkölinjoille tai vahingoittaa niitä, mikä johtaa sähkökatkoihin.
 • 🔧 Tekniset vikatilanteet: Komponenttien rikkoutumiset tai laiteviat voivat aiheuttaa häiriöitä sähköverkossa.
 • Ylikuormitus: Äkilliset suuret sähkönkäyttöpiikit voivat ylikuormittaa verkkoa ja johtaa katkoksiin.
 • 🔍 Ennaltaehkäisy ja korjaus: Sähköyhtiöt monitoroivat jatkuvasti verkkoa ja pyrkivät ennakoimaan, havaitsemaan ja korjaamaan vikoja mahdollisimman nopeasti.
 • 💰 Korvaukset: Kuluttajilla on tietyissä tilanteissa oikeus saada korvausta pitkäkestoisista sähkökatkoksista sähköyhtiöltä.

Usein kysyttyä

Paljonko sähkönsiirto maksaa?

Sähkön siirtomaksu vaihtelee eri sähköyhtiöiden ja alueiden välillä. Se koostuu yleensä kiinteästä perusmaksusta sekä kulutuksen mukaan määräytyvästä energiamaksusta (senttiä/kWh). Tarkan hinnan saa selville omalta sähköyhtiöltä, joka laskuttaa siirtomaksun.

Miten sähkönsiirto lasketaan?

Miksi sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa?

Suomen paras sähkösopimusten vertailusivusto - ei sen enempää.

Yhteydenotot: info@sahkosopimusinfo.com

Fortum
Nordic Green Energy
Väre
Oomi

© 2024 Sähkösopimukset.com

Sähkösopimukset.com
Logo