Vihreä sähkö – Parhaat vihreät sähkösopimukset

Vihreä sähkö tarkoittaa sähköä joka on tuotettu uusiutuvalla energialla, kuten tuuli-, aurinko- tai vesivoimalla.

Vihreä sähkösopimukset ovat tullut jäädäkseen ja niinpä useat sähköyhtiöt tarjoavatkin kuluttajille ilmastoystävällisiä sähkösopimusvaihtoehtoja.

Mistä löytyy paras vihreä sähkösopimus?

Paras vihreä sähkösopimus löytyy hintavertailusta. Listattuna tämän hetken parhaat vihreät sähkösopimukset.

HALVIN VIHREÄ SÄHKÖ
Nordic Green Energy

NGE Ilmasto pörssisähkö

Kuukausittainen perusmaksu: 3,99€
Sopimustyyppi: toistaiseksi voimassa 
0,45snt / kWh + Spot
Fortum

Fortum Tarkka pörssisähkö

Kuukausittainen perusmaksu: 4,90€
Sopimustyyppi: toistaiseksi voimassa
0,59snt / kWh + Spot
Lumme Energia

Lumme Pörssisähkö Eko

Kuukausittainen perusmaksu: 3,99€
Sopimustyyppi: toistaiseksi voimassa
0,90snt / kWh + Spot

Vihreä siirtymä ja vihreä sähkö – ei yhtä ilman toista

Vihreä siirtymä ja siihen läheisesti liittyvät uusiutuvat energialähteet ovat viime vuosien aikana tulleet käsitteinä tutuiksi yhä useammalle suomalaiselle. Ilmaston lämpeneminen sekä sen vastareaktio, useimpien teollisuusmaiden maailmanlaajuinen tavoite vähentää fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa, ovat olleet omiaan luomaan otolliset kasvuolosuhteet niin vihreille innovaatioille, kuin fossiilisista energialähteistä vapaille vihreille sähkösopimuksillekin. 

Suomi on pyrkinyt saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä, mikä povaakin ympäristöystävällisen ja vihreän sähkön kysynnälle suotuisia tuulia useiksi vuosiksi eteenpäin. Tämä on huomattu myös sähköyhtiöissä – eipä siis olekaan ihme miksi yhä useampi sähköyhtiö on kasvattanut vihreiden sähkösopimustensa tarjontaa viipyilemättä.

Mistä vihreä sähkö tulee?

Stand-up koomikko saattaisi vastata tähän nokkelasti “töpselistä”. Faktoja painottavana vakavasti otettavana sähkönvertailusivustona pyrimme tuomaan kuitenkin enemmän syvyyttä vastauksessamme em. kysymykseen. 

Vihreä sähkö voidaan tuottaa monella tavalla, mutta Suomessa käytettävät uusiutuvat energianlähteet koostuvat pääasiassa vesi- ja tuulivoimasta, aurinkoenergiasta, maa- ja ilmalämpöenergiasta (lämpöpumput) sekä pienemmissä määrin myös biokaasusta, kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoavasta osuudesta, sekä kasvi- ja eläinperäisistä polttoaineista (ml. puuperäiset polttoaineet). 

Vaikka uusiutuvia energianlähteitä onkin lukuisia, on kotimaisten kuluttajamarkkinoiden vihreä sähkö pääsääntöisesti pelkästään joko vesi- tai tuulivoimaa. 

Vihreä sähkö – uusiutuvien energialähteiden plussat ja miinukset 

Tässä kappaleessa listaamme lyhyesti kotimaan vihreiden sähkömarkkinoiden tärkeimmät tuotantomuodot plussine ja miinuksineen. 

Tuulivoima

Tuulivoimalla pyyhkii hyvin ja siihen liittyvät hankkeet vetävät puoleensa suurinvestointeja, joita toteutetaan kenties jopa juuri sinunkin kotikunnassasi. Tuulen liike-energia otetaan talteen tuulen vaikutuksesta pyörivien tuuliturbiinien siipipyörillä (joita roottoreiksikin kutsutaan), mitkä puolestaan liikuttavat sähkövirtaa tuottavaa generaattoria. Lopputuloksena on fossiilivapaata vihreää sähköä. 

Tuulivoiman plussat

 • Lähes hiilidioksidivapaa energiamuoto
 • 100% uusiutuvaa energiaa!
 • Kustannustehokkuus: tuulivoimaloiden ylläpito on edullista verrattuna moniin muihin voimalaitoksiin nähden. 

Tuulivoiman miinukset

 • Mahdolliset negatiiviset vaikutukset ympäröivällä alueella (esim. maisema- ja meluhaitat)
 • Sähköntuotannon suhdannevaihtelut tuulisina vs tuulettomina päivinä 
 • Mahdolliset haittavaikutukset ympäröivälle luonnolle ja eläimistölle (esim. lintujen yhteentörmäykset siipipyörien kanssa)

Aurinkovoima

Kuten tuulivoima, myös aurinkovoima on kokonaan nopeasti suosiotansa kasvattanut uusiutuvan energian muoto, mikä syntyy kun auringon tuottamaa säteilyä muunnetaan lämmöksi tai sähköksi. Periaatteessa aurinkovoima on siis ehtymätön luonnonvara, mutta sen muuntaminen sähköksi tai lämmöksi ei ole aivan helppo tehtävä. Jotta auringon säteily saadaan kerättyä talteen, tarvitaan esimerkiksi katolle tai maantasolle sijoitettavia aurinkokennoja joiden tarkoitus on muuntaa auringonvalo sähköksi. 

Aurinkovoiman plussat

 • Lähes hiilidioksidivapaa energiamuoto (päästöjä syntyy esimerkisi valmistusprosessin osana) 
 • 100% uusiutuvaa energiaa! 
 • Alhaiset ylläpitökulut 

Aurinkovoiman miinukset

 • Aurinkopaneelit vievät paljon tilaa 
 • Korkeat aloituskulut (paneelit sekä muut komponentit) 
 • Sään suuri merkitys siihen kuinka paljon aurinkoenergiaa voidaan tuottaa

Vesivoima

Vesivoima on tuuli- ja aurinkovoimaa vanhempi keksintö ja kuten nimestä saattaa päätellä, vesivoimaa tuotetaan veden liike-energiasta joka muutetaan sähköksi vesivoimalaitoksissa. Suomessakin on useita vesivoimaloita ja ne sijaitsevat useimmiten jokien ja koskien yhteydessä. 

Vesivoiman plussat

 • Lähes hiilidioksidivapaa energiamuoto
 • 100% uusiutuvaa energiaa
 • Veden liikehdintä ei ole riippuvainen juurikaan sääolosuhteista

Vesivoiman miinukset

 • Vesivoimalaitokset saattavat muovata ympäristöä (esim. padot)
 • Vesivoimaloiden korkeahkot ylläpitokulut
 • Ilmastonmuutoksen tuoma kuivuus saattaa vaikeuttaa vesivoiman hyödyntämistä joillakin alueilla

Muut uusiutuvan energian muodot

Muita vihreäksi sähköksi luokiteltavia energiamuotoja ovat mm. bioenergia sekä maalämpö. 

Bioenergiaa tuotetaan polttamalla biomassaa, kuten esimerkiksi puuta, sellutehtaiden jätelientä tai vaikkapa kotitalousjätettä. Edellä mainitun kaltaisten biopolttoaineiden polttaminen ei kuitenkaan ole hiilidioksidivapaata – niinpä kyse onkin uudistuvasta fossiilisesta energialähteestä.

Maalämpö tai geoterminen energia on puolestaan maan kuoreen (tai syvemmälle sen kerroksiin) sitoutunutta auringon lämpöenergiaa jota käytetään esimerkiksi lämmityksessä ja sähkön tuotannossa.

Geoterminen energia vaatii syvälle poratut putket jotta maan sisälle kerätty lämpö voidaan valjastaa hyötykäyttöön, niinpä sen tuotantomahdollisuudet ovat vulkaanisten alueiden ulkopuolella varsin rajalliset. 

Vihreä sähkö – sähkösopimus nopeasti netistä

Vihreä sähkö ja uusiutuvat energialähteet kasvattavat suosiotaan tasaisesti, eikä ihme, sillä ilmastonmuutoksen pakottamana monet valtiot – Suomi mukaan lukien – pyrkivät pääsemään eroon ilmastoa ja luontoa kuormittavasta fossiilisesta energiasta.

Vaihtamalla vihreään sähkösopimukseen olet mukana ratsastamassa vastuullisuuden aallonharjalla ja kantamassa oman kortesi kekoon meitä kaikkia koskettavissa ilmastotalkoissa. 

Suomessa vihreää sähköä tarjoaa kuluttajapuolella esimerkiksi Fortum ja Nordic Green Energy toistaiseksi voimassa olevalla sähkösopimuksella. Yrityspuolella tarjontaa löytyy esimerkiksi Fortumilta, jonka Varma yrityssähkö on loistava valinta niin pienille, keskisuurille kuin kookkaammillekin yrityksille. 

Suomen paras sähkösopimusten vertailusivusto - ei sen enempää.

Yhteydenotot: info@sahkosopimusinfo.com

Fortum
Nordic Green Energy
Väre
Oomi

© 2024 Sähkösopimukset.com

Sähkösopimukset.com
Logo