Jämför elpriser i Finland

Jämför elpriser i Finland - hitta det bästa elavtalet för dina behov.
Fyll i ditt postnummer och din uppskattade årliga elförbrukning
Jämför elavtal och hitta ett passligt just för dig
Teckna ett elavtal direkt och säkert från elbolagets hemsida

Jämför el

Jämför el nedan och hitta det billigaste elavtalet. Genom att jämföra elpriser och elavtal kan du enkelt spara upp till hundratals euro per år.

Postnummer

Fyll i din femsiffriga postnummer
Uppskatta din årliga förbrukning (kWh)
Fyll i den uppskattade årsförbukningen
Fill in the things!
Visa elavtal
Vi hittade 9 passande elavtal
Vi hittade ett lämpligt elavtal
Vi hittade inga elavtal med infon du angav

Vad du kan konkurrensutsätta 

Du kan konkurrensutsätta
  • Elpris (kWh): Det är här de största besparingarna kommer.
  • Grundavgift: De månatliga grundbetalningarna för elavtal är vanligtvis ca 0-5 EUR.
Du kan inte konkurrensutsätta
  • Elöverföring: Elöverföring kan inte konnkurrensutsättas. Dess storlek är dock kopplad till din energiförbrukning, så du kan spara på överföringspriset genom att minska din elanvändning.
  • Skatter: Moms tillkommer, tyvärr. Inget är säkert utom döden och skatterna.
Helsingin Uutiset - Sähkön kilpailutus kannattaa

Ett utdrag ur en artikel från Helsingin Uutiset som handlar om elprisjämförelses

Var ska jag konkurrensutsätta min el?

Vi är partiska för att kommentera den här frågan, men den bästa eljämförelsesidan:

  • Erbjuder mångsidig information om elavtal och priset på el, och inte bara flashiga reklambanderoller.
  • Rekommenderar endast pålitliga elbolag och flera bolag ingår i prisjämförelsen.

Hur lämnar man anbud på elkontrakt och pris?

📖 Samla nödvändig informationSamla in nödvändig information: Du måste samla in uppgifterna i ditt nuvarande elavtal, såsom aktuellt pris, avtalsperiodens längd och uppsägningstid, samt din egen månatliga eller årliga elförbrukning.
💡 Jämför elavtalAnvänd elprisjämförelsesidor eller anbudstjänster som Sähkösopimukset.com för att få en överblick över olika elleverantörers erbjudanden. Jämför priser, avtalsperiodens längd, elens ursprung och de förmåner som erbjuds.
Välj ny elleverantörVälj en ny elleverantör: Efter att ha jämfört olika kontrakt, välj en ny elleverantör som erbjuder dig den bästa kombinationen av pris, avtalsvillkor och kundförmåner. Vid frågor kontakta elbolagets kundtjänst. 
💼 Teckna ett nytt elavtalEtt nytt elavtal tecknas med den nya elleverantören. Vid det här laget kan du bli tillfrågad om information om ditt nuvarande avtal
📅 Byte av avtalDen nya elleverantören sköter vanligtvis uppsägningen av ditt gamla avtal och bytet av kontraktet åt dig. Se dock till att du säger upp ditt nuvarande kontrakt i tid om det behövs. 

Jämför elpriser till sommarstugan

Konkurrensutsättning av el till stuga och andra fritidslägenheter kan göras på samma sätt som för hushåll:

1) Undersök din elförbrukning och behov
2) Tävling om el till stuga
3) Gör ett nytt billigt elavtal. Om du bara vistas på stugan några veckor på sommaren är börsel det bästa alternativet för dig. Den gäller på obestämd tid, och du betalar endast för användningen av el.

Konkurrensutsättning av el lönar sig inte alltid

Att jämföra ett nytt elavtal garanterar inte alltid automatiska besparingar. Om ditt nuvarande avtal är konkurrenskraftigt och erbjuder bra villkor kan det vara bättre för dig att hålla det. Förra året under energikrisen gick några elbolag i konkurs vilket orsakade problem för många kunder.

Orkar du inte jämföra och vill bara veta de billigaste elavtal för tillfället? Inga problem! Prenumerera på vår prisbevakning så håller vi dig uppdaterad om nya erbjudanden.

Prisvakt


Tidsperioden på det nya elavtalet

Elavtalet kan gälla på obestämd tid (löpande avtal) eller ett visstidskontrakt. Ett tidsbundet avtal varar vanligtvis i 12 eller 24 månader. Avtalet kan inte sägas upp före det datum som anges i villkoren - varken avkunden eller elbolaget.

Även om du hittar ett billigare elavtal kan du inte ändra ett tidsbundet avtal mitt i avtalsperioden

Om du sluter ett löpande elavtal gäller en uppsägningstid på två (2) veckor. Elbolaget kan ändra priset på avtalet med en (1) månads uppsägningstid.

Jämför elpriser i Finland vid flytt

Det är alltid värt att jämföra elavtalet innan man flyttar, för det kan vara möjligt att hitta ett lämpligare och billigare elavtal för den nya lägenheten. De som flyttar till en ny lägenhet kan få eventuella rabatter eller andra förmåner som elbolagen erbjuder vid attrahera nya kunder.

Uppsägningen av elavtalet sker automatiskt varje gång du byter elbolag, eftersom det nya elbolaget sköter denna skyldighet åt dig.

Vanligt ställda frågor

Lönar sig det att jämföra el?

Att jämföra elavtal är nästan alltid värt det. Du kan jämföra olika elleverantörers erbjudanden och välja det billigaste priset. Ändring av elavtalet bör göras varsamt. Du kan se olika villkor i kontraktet, såsom avtalsperiodens längd, prismodellen och möjliga förmåner.

Att bjuda på el brukar löna sig, men speciellt när ditt nuvarande kontrakt är på väg att löpa ut eller när du har märkt att elpriset har stigit rejält. Observera att vanligtvis när du flyttar kan du även ändra det tidsbestämda elavtalet.

Vid konkurrensutsättning av el måste du endast veta adressen och den uppskattade årliga konsumtionen

Elöverföring kan inte konkurrensusättas pga följande skäl:

  •  Infrastrukturens karaktär: Elöverföringsnät, såsom kraftledningar och transformatorer, är dyra och kräver omfattande fysisk infrastruktur för att byggas och underhållas. Ofta tillhör dessa nät regionala nätföretag, som ansvarar för distribution och överföring av el inom ett visst område. 
  • Naturlig monopolställning: Elöverföringsnätens karaktär skapar ett naturligt monopol där ett nätbolag kan tillhandahålla effektiv och ekonomiskt hållbar elöverföring i ett givet område. 
  • Reglering: Elöverföring är en hårt reglerad verksamhet och nätföretagens verksamhet är föremål för precisa regler och tillsyn. Reglering bidrar till att säkerställa att elöverföringsnäten är tillförlitliga, säkra och rättvisa för alla kunder.

Nej, det är helt gratis för konsumenten.

Sähkösopimukset.com samarbetar med inhemska elbolag. Därmed täcks underhållet av tjänsten ur av elobolagen. Det tillkommer inga kostnader för konsumenten, det vill säga dig, för konkurrensutsättning av el. 

Se även: Elavtal Helsingfors

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen är en av grundarna av Sähkösopimukset.com och en plattformsexpert med över 10 års erfarenhet. Hans mål är att bygga den bästa jämförelsesidan för elavtal i Finland – inget mer.

Finlands bästa jämförelsesajt för elavtal – inget mer än det.

FO-nummer: 3351195-8
Kontakta oss: [email protected]

Fortum
Nordic Green Energy
Väre
Oomi

© 2023 Sähkösopimukset.com

Sähkösopimukset.com
Logo