1-årigt elavtal - Stabilitet och flexibilitet

Ett 1-årigt elavtal garanterar att priset förblir konstant under hela avtalsperioden, oavsett fluktuationer i elbytespriset.

Det ettåriga avtalet erbjuder konsumenten ett säkert och förutsägbart sätt att hantera sin elräkning.

Var hittar jag det billigaste elavtalet på 12 månader?

Det billigaste 12-månaders elavtalet hittar du lättast i prisjämförelsen. Se nedan vilket som är det bästa 12-månaders elavtalet för dig.

Hehku Energia Logo

Hehku Energia Kiinteä 12kk

Månatlig grundavgift: 3,90€
Avtalstyp: 12 mån tidsbundet elavtal
8,79snt / kWh
Väre

Väre Välkky 12 mån

Månatlig grundavgift: 3,98€
Avtalstyp: 12 mån tidsbundet elavtal
8,10snt / kWh + Kulutusvaikutus

Ett 1-årigt elavtal är det kortaste tidsbegränsade kontraktet just nu

Ett 1-årigt elavtal erbjuder en kortare option jämfört med ett traditionellt tvåårskontrakt.

När du väljer ett 1-årigt elavtal binder du dig till avtalet för hela året. Uppsägning av avtalet före utgången av dess löptid är vanligtvis endast möjligt i vissa situationer, till exempel vid flytt.

Den största fördelen med ett 12-månaders elavtal är den prisstabilitet det erbjuder. I ett fastpriskontrakt behöver du inte oroa dig för eventuella marknadsprisfluktuationer, men du kan njuta av samma låga pris under hela året.

12 månaders elavtal i ett nötskal
💡 Samma fasta pris hela åretNjut av ett förutsägbart och konstant pris under hela 12 månader.
🕒 Inget åtagande längre än ett årFrihet att ändra eller förnya kontraktet efter ett år utan långsiktigt åtagande.
📈 Konsumtionseffekt?Flexibilitet i elräkningen efter förbrukning – spara genom att använda el på billigare tider.

Vem passar ett 12-månaders elavtal för?

Ett 12-månaders elavtal är perfekt för konsumenter som söker en balans mellan prisstabilitet och flexibilitet. Det är ett idealiskt val för dig som värdesätter förutsägbara kostnader och vill undvika långsiktiga åtaganden, samtidigt som det möjliggör en omvärdering av elprisläget efter ett år.

Kontraktstypen lämpar sig även för de planerar förändringar inom en snar framtid, som att flytta. De kan hitta en lämplig lösning i ett ettårskontrakt som inte binder dem för länge.

Vad innehåller priset på det årliga elavtalet?

Priset på ett 1-årigt elavtal består av flera olika komponenter som påverkar dina totala kostnader:

 • ⚡ Elektrisk energi: Denna del faktureras baserat på din förbrukning och uttrycks vanligtvis i cent per kilowattimme. Detta är den del där din konsumtion direkt påverkar det slutliga beloppet på din faktura.
 • 💳 Grundavgift: Denna fasta månadsavgift debiteras i ditt elavtal, oavsett hur mycket el du förbrukar. Om din elförbrukning är låg är det extra viktigt att vara uppmärksam på grundavgiftens storlek och eventuella rabatterbjudanden på grundavgiften.
 • 🛍️ Moms: Observera att 24 % mervärdesskatt också läggs på din elräkning, vilket är en betydande faktor i det slutliga beloppet på räkningen.
 • ➡️ Elöverföring: Utöver elkontraktet betalar du även för elöverföring, vars pris och debitör bestäms av det lokala elnätsföretaget. Priset för elöverföring kan inte lämnas på anbud och det är en del av din elräknings totala summa.

Priset på el och framtidsutsikter - Är årskontraktet rimligt?

Enligt statsrådet steg elpriset med nästan 31 %, mdn för konsumenter 2022 var ökningen dock långsammare än genomsnittet i euroområdet. Grossistpriserna på el var de näst lägsta i EU.

På ett generellt plan är det svårt att säga om ett 12-månaders elavtal är ett bättre alternativ än andra avtalstyper. Men enligt statskassan väntas konsumentpriserna på energi börja falla 2024. Det vet elbolagen redan.

Om du tror att elpriset kommer att öka oväntat kan du kanske byta till ett kortare elavtal från börsel. Väre Välkky är ett utmärkt val till vägguttaget!

ÅrElprisförändringPrognos
2022+31% för konsumenter
2023En avmattning i pristillväxtenPriset sjunker 2024

Populariteten för det årliga elavtalet växer 

Den senaste tidens prisfluktuationer på elmarknaden har påverkat konsumenternas val när det gäller längden på elavtal. Tidigare vanliga tvååriga tidsbundna elavtal har tappat sin popularitet eftersom konsumenterna har börjat föredrar kortare, mer flexibla kontraktsmodeller .

Som nämnts i början är fördelen med ett 12-månaders elavtal den flexibilitet det erbjuder. Ett år efter avtalsperiodens utgång har du möjlighet att byta till ett nytt, eventuellt billigare elavtal, om marknadspriserna har sjunkit. Om du däremot hade förbundit dig till ett tvåårskontrakt skulle du inte kunna dra nytta av eventuella prissänkningar förrän flera år senare.

Miljövänliga 1 mån elavtal

Miljövänliga 12-månaders elavtal spelar en viktig roll för att främja hållbar energiförbrukning. Dessa avtal ger konsumenterna möjlighet att välja el producerad från förnybara energikällor som vind-, vatten- eller solkraft. 

Det miljövänliga elavtalet på 12 månader är idealiskt för konsumenter som vill kombinera ekologiskt ansvar och ekonomisk rationalitet. Denna kontraktstyp erbjuder stabilitet till ett fast pris under ett år, samtidigt som det tillåter en positiv inverkan på miljön.

Genom att välja ett miljövänligt 12-månaders elavtal kan konsumenterna ta ett steg mot en mer miljömedveten livsstil.

 • Väre erbjuder Välkky vindel, vilket är ett tidsbestämt 12-månaders eller 24-månaders elavtal som erbjuder utsläppsfri, 100 % förnybar vindel​​​
 • Hehkus elavtal inkluderar tilläggstjänsten grön el, som möjliggör val av förnybar energi till ett tilläggspris på endast 1,4 cent/kWh, vilket för in klimatåtgärder i vardagen.​

För- och nackdelar med ett 12-månaderskontrakt

 • Vakaa hinta: Du får en vinst, som en förutsägbar elräkning och skydd mot prisfluktuationer.
  • Nackdelar: Om elmarknadspriserna faller, för att dra nytta av de lägsta priserna.
 • Kortare åtagande: Ett ettårskontrakt ger flexibilitet.
  • Nackdelar: Avtalet kan inte sägas upp före tidsfristen utan sanktioner.
 • En bra kompromiss: Perfekt för dig som letar efter en balans mellan prisstabilitet och engagemang.

Ett ettårigt elavtal erbjuder många konsumenter en idealisk lösning. 

Den kombinerar ett lagom stort engagemang och ett bekymmersfritt, fast pris under hela avtalsperioden. Denna kontraktsmodell möjliggör en kombination av finansiell stabilitet och flexibilitet, vilket är viktigt i den rådande osäkra marknadssituationen.

Genom att jämföra hittar du det billigaste 12-månaders elavtalet

Att hitta den billigaste elen för en 12-månaders avtalsperiod kräver en noggrann jämförelse av olika elbolags erbjudanden. Vi hjälper dig i denna process genom att erbjuda en gratis eljämförelseplattform. Vår plattform täcker alla väsentliga, nationellt verksamma elbolag, så att du enkelt kan jämföra olika alternativ och hitta det mest lämpliga elavtalet för dig.

Efter att ha skrivit på kontraktet är du bunden till det valda priset för nästa år, så det är viktigt att välja noggrant.

Kom ihåg att priset i sig inte är den enda faktorn att ta hänsyn till. Det finns även andra viktiga faktorer som kan påverka ditt val. Genom att till exempel välja ett kolfritt elavtal kan du bidra till en renare miljö. Detta stöder inte bara en hållbar utveckling, utan speglar också dina egna värderingar som elkonsument.

ℹ️ Effekten av årsförbrukningen på det billigaste elavtalet?När man gör ett elavtal är det väsentligt att känna till sin egen årsförbrukning, för det påverkar givetvis direkt storleken på din elräkning. Du hittar din årsförbrukning genom att titta på dina tidigare elräkningar. 
Till exempel kan förbrukningen i ett flerbostadshus variera mellan 1 000 och 2 500 kWh, medan förbrukningen av ett småhus med elvärme kan vara betydligt högre, 15 000 till 30 000 kWh. Denna information hjälper dig att utvärdera kostnaderna för kontraktet och välja det alternativ som bäst passar dina behov.

12 månaders elavtal - avtalstyper

När du väljer ett 12-månaders elavtal kan du välja mellan flera olika avtalstyper:

ElavtalstypBeskrivning
⚡ BörselavtalPriset baseras på det timföränderliga spotmarknadspriset på el. Lämplig för dig som är redo att dra nytta av fluktuationer i marknadspriser.
🔒 Tidsbundet elavtalDu betalar ett fast pris för elförbrukningen. Perfekt för dig som vill ha förutsägbarhet och stabilitet. Ett tidsbestämt elavtal passar dig som vill ta det lugnt och veta priset i förväg!
💡 Förbrukningseffekter beaktas i elkontraktVissa avtal ger rabatter om du använder el mestadels på billiga marknadstimmar. Lämplig för energieffektiva konsumenter som kan anpassa sin elförbrukning.

Förbrukningseffektivt 12 månaders elavtal

Många nuvarande 12-månaders elavtal tillkommer en förbrukningseffekt som baseras på elbytespriset. Det betyder praktiskt taget att dina elanvändningsvanor påverkar din elräkning ännu mer än i "normala" avtal.

Principen för konsumtionseffektkontraktet är enkel: när du använder el de timmar då elpriset på börsen är lågt får du rabatt på din elräkning. > Använder du el de timmar då priset är högre betalar du något mer för elen.

Vill du ha en helt fast prisbildning utan svängningar bör du välja ett traditionellt fastpris tolv månaders elavtal utan förbrukningseffekt. Å andra sidan, om du är redo att övervaka och utnyttja timpriserna på el på börsen kan ett konsumtionseffektavtal erbjuda betydande besparingsmöjligheter.

Kan jag ändra elavtalet mitt i avtalsperioden?

I ett visstidskontrakt, till exempel ett 12-månaderskontrakt, kan kontraktet vanligtvis inte ändras mitt i säsongen utan straffavgifter.

Slut på visstidskontrakt på 12 månader

När det 12-månaders tidsbestämda elavtalet går ut kan du byta ditt elavtal.

Vanligt ställda frågor

Vad är fördelen med ett 1-årigt elavtal?

Fördelen med ett 1-årigt elavtal är förutsägbarhet och stabilitet. Det erbjuder ett fast pris som skyddar mot prisfluktuationer och hjälper till med budgetering.

Vad innebär ett elavtal med förbrukningseffekt?

Är ett 12-månaders elavtal alltid det billigaste alternativet?

Vad gör ett 12-månaders elavtal flexibelt?

Kan jag byta elleverantör i mitten av 12-månaders avtalsperioden?

Påverkar tidet på dygnet 12-månaders elavtal?

Finlands bästa jämförelsesajt för elavtal – inget mer än det.

Kontakta oss: info@sahkosopimusinfo.com

Fortum
Nordic Green Energy
Väre
Oomi

© 2024 Sähkösopimukset.com

Sähkösopimukset.com
Logo