Elavtal för företag - hitta billigast företagsel i Finland

I vår snabba jämförelse hittar du det mest prisvärda elavtalet för ditt företag. Genom att välja den bästa företagselen påverkar du även ditt företags verksamhet, kostnader och miljö.
Elavtal för företag
Tips för elbruk
Snabb och enkel jämförelse av företagsel

Jämförelse av företagsel

När du väljer avtal, beakta företagets storlek och energibehov. För mindre företag kan ett fastprisavtal vara mer lämpligt medan större företag kan ha större nytta av börselavtal. 

Avtalstyp
Fördelar
 
1
Fortum
Fortum Yritys Varma 24-36kk
Avtalstyp
Fortum erbjuder skräddarsydda företagselavtal enligt företagets behov, så att energikostnaderna förblir konkurrenskraftiga.

Hos Fortum kan du också hitta tjänsten "yritysapuri" som hjälper dig att koppla avtalet.
Fördelar
Kundtjänsten är vänlig och kunnig. Fortum har också en mångsidig energikonsulttjänst som hjälper företag att optimera energianvändningen.

Fortum producerar el huvudsakligen med vattenkraft, kärnkraft och solkraft. Miljövänlighet är ett av företagets kärnvärden.
Väre
Väre Yrityssähkö 24kk
Avtalstyp
Väre investerar i innovativa lösningar och strävar efter att möta företagens olika elbehov.

Om ditt företag eller bostadsrättsförening förbrukar mindre än 250 000 kWh per år kan du enkelt göra ett elavtal online.
Fördelar
Kundtjänst via telefon, e-post och online. Väre har fått beröm för sin vänliga och professionella kundservice.

Prissättningen är öppen och transparent.

Vad skiljer företagsel från konsumentel?

Företagsel skiljer sig från hushållsel på många sätt.

 • Den mest synliga skillnaden är vanligtvis elpriset. Företagsavtal ser ofta mer överkomliga ut jämfört med elavtal för konsumenter, eftersom moms har dragits av från priset på affärsavtal.
 • Företagens elavtal är i allmänhet längre än konsumenternas elavtal.
 • Elavtal för företag är mer flexibla än konsumentelavtal. Företag kan förhandla avtalsvillkor och priset för att bättre passa deras specifika behov.
 • Olika tilläggstjänster finns tillgängliga i företagens elavtal, såsom energihantering och rapportering, som hjälper företag att optimera sin energiförbrukning och sina kostnader.

Bolaget bör noggrant jämföra olika elbolags erbjudanden och överväga deras lämplighet för deras egna speciella behov och mål.

Företagets elavtal – vilka alternativ finns?

Valet av ett företags elavtal påverkas av flera faktorer, såsom företagets storlek, bransch och elförbrukning. Företagets elavtal är vanligtvis tidsbegränsade eller tidsbegränsade.

Ett tidsbundet avtal är vanligtvis billigare och erbjuder förutsägbarhet, men villkoren är strängare och oflexibla.

Ett avtal som gäller tills vidare ger mer flexibilitet, men priset kan variera beroende på marknadssituationen.

Ett fast pris garanterar att du betalar samma pris för el under hela avtalsperioden. Detta är ett bra alternativ om du vill skydda dig mot stigande elpriser.

Börsel innebär att du betalar för el enligt marknadspriset. Denna avtalsform är flexibel men kan vara riskabel, eftersom elpriset kan variera kraftigt.

Ett hybridkontrakt är en kombination av ett fast pris och ett bytespris som erbjuder en balans mellan förutsägbarhet och flexibilitet.

Naturligtvis är grön el också ett av alternativen om det finns ett ekologiskt alternativ i sökandet.

Billigaste elavtal för ett företag

Det billigaste elavtalet för ett företag för tillfället är Fortum Yritys Varma.

Fastpriselavtal bör väljas om ditt företags elförbrukning är liten och elförbrukningen sker mitt på dagen och på kvällarna. Börselavtal lämpar sig igen för företag där produktionsmaskiner eller annan utrustning som drar mycket el kan användas nattetid.

BÄSTA FÖRETAGSEL
Fortum

Fortum Yritys Varma

Fortum skräddarsyr priser för företag och erbjuder ett brett utbud av avtalsalternativ i hela Finland. Ett billigt elavtal kan spara upp till tusentals euro för ditt företag.

Hur tecknar jag ett elavtal i företags namn?

Ett elavtal i företagets namn görs enkelt. Så här fungerar det:

1. Jämför erbjudanden: Det första steget är att undersöka olika elerbjudanden. Jämför priser, avtalsvillkor, tjänster och elens ursprung. Kontrollera om företaget erbjuder tilläggstjänster, såsom energirådgivning eller energiförbrukningsövervakning.

2. Välj ett lämpligt kontrakt: Tänk på ditt företags behov. Vad är ditt företags elförbrukning? Vad är din budget? Är ditt företag redo att ta risken med fluktuerande elpriser, eller skulle ett fastprisavtal vara bättre?

3. Kontakta elbolaget: När du har valt ett lämpligt elbolag, kontakta dem och be om ett elerbjudande. Vanligtvis kan detta göras via telefon, mail eller via företagets hemsida.

4. Förbered nödvändig information: När du sluter ett elavtal i ett företags namn behöver du följande information: företagsnamn, personnummer, faktureringsadress, adress till den plats där elen används och beräknad årlig elförbrukning.

5. Underteckna kontraktet: När du har granskat villkoren i kontraktet och är nöjd med dem kan du skriva under kontraktet. Ofta kan detta göras digitalt.

6. Avtalets ikraftträdande: När avtalet har tecknats sköter elbolaget de praktiska arrangemangen, såsom start av elförsäljning. Glöm inte att säga upp ditt nuvarande elavtal om det behövs. Kontrollera villkoren i kontraktet för uppsägningstiden och eventuella avgifter relaterade till uppsägning.

Tänk på att även om elavtalet har ingåtts i företagets namn bör du regelbundet följa pris och förbrukning av el. På så sätt kan du försäkra dig om att kontraktet fortfarande passar ditt företag.

Företagets elförbrukning - hur håller du den under kontroll?

Husbolag: Smart energibruk

 1. Kartlägg energiförbrukningen och överväg gemensam upphandling.
 2. Undersök om förnybar energi vore ett alternativ.
 3. Ta reda på möjligheterna med ett smart elnät eller energiledningssystem.

Bilserviceföretag: Speciallösningar och effektivitet

 1. Investera i underhåll och laddning av elfordon.
 2. Optimera energieffektiviteten för belysning och ventilation.
 3. Välj ett flexibelt elavtal.

Kontor: Energibesparing för vardagen

 1. Föredra energieffektiv belysning och apparatur.
 2. Övervaka energiförbrukningen och rikta besparingsåtgärder.
 3. Dra nytta av energitjänster riktade till företag.

Byggbranschen: Hållbar energi på byggarbetsplatsen

 1. Var uppmärksam på energieffektivitet i byggmaterial och processer.
 2. Använd förnybar energi, som solpaneler eller vindkraft.
 3. Välj energieffektiva maskiner och system.

Industri: Innovativ effektivitet

 1. Optimera energikostnaderna med hjälp av prismodeller.
 2. Implementera ett energiledningssystem.
 3. Förbind dig till principerna för den cirkulära ekonomin.

Vanligt ställda frågor

Hur gör man ett elavtal i företagets namn?

Använd vår jämförelsetjänst, ange företagets ID-nummer och faktureringsadress. Förhandla avtalsvillkor och priser.

Elavtal för företag kan bli billigare, eftersom moms har dragits av på priset. Priserna varierar beroende på företagets behov. Jämför erbjudanden.

Det billigaste elavtalet för ett företag för tillfället är Fortum Yritys Varma.

De vanligaste avtalstyperna är ett fastprisavtal, ett tillsvidareavtal och ett börselavtal.

Optimera energiförbrukningen, välj energieffektiva enheter, utnyttja förnybar energi och använda energiledningssystem.

Den bästa tiden att teckna ett elavtal beror på marknadssituationen och företagets behov. Följ marknadspriserna och försök sluta ett kontrakt när priserna är som billigast.

Spåra förbrukning från elräkningar och dra nytta av energiledningssystem eller smarta mätare. Besparingar kan uppnås med energieffektiva enheter, belysnings- och värmesystem och energibesiktningar.

Jämför erbjudanden från olika elbolag och välj det lämpligaste. Kontakta det nya elbolaget och gör ett avtal. Det nya elbolaget sköter vanligtvis överlåtelsen av kontraktet åt dig.

Ja, i vissa fall erbjuder allmännyttiga företag rabatter eller kampanjer till företag. Det är värt att jämföra erbjudandena och förhandla om villkoren i kontraktet.

Ja, flera elbolag erbjuder möjligheten att kombinera elavtalen för flera orter till ett avtal. Detta kan underlätta administrationen och eventuellt medföra kostnadsbesparingar.

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen är en av grundarna av Sähkösopimukset.com och en plattformsexpert med över 10 års erfarenhet. Hans mål är att bygga den bästa jämförelsesidan för elavtal i Finland – inget mer.

Finlands bästa jämförelsesajt för elavtal – inget mer än det.

FO-nummer: 3351195-8
Kontakta oss: [email protected]

Fortum
Nordic Green Energy
Väre
Oomi

© 2023 Sähkösopimukset.com

Sähkösopimukset.com
Logo