Elavtal för företag - hitta billigast företagsel i Finland

I vår snabba jämförelse hittar du det mest prisvärda elavtalet för ditt företag. Genom att välja den bästa företagselen påverkar du även ditt företags verksamhet, kostnader och miljö.
Elavtal för företag
Tips för elbruk
Snabb och enkel jämförelse av företagsel

Jämförelse av företagsel

När du väljer avtal, beakta företagets storlek och energibehov. För mindre företag kan ett fastprisavtal vara mer lämpligt medan större företag kan ha större nytta av börselavtal. 

Avtalstyp
Fördelar
 
1
Fortum
Fortum Yritys Varma 24-36kk
Avtalstyp
Fortum erbjuder skräddarsydda företagselavtal enligt företagets behov, så att energikostnaderna förblir konkurrenskraftiga.

Hos Fortum kan du också hitta tjänsten "yritysapuri" som hjälper dig att koppla avtalet.
Fördelar
Kundtjänsten är vänlig och kunnig. Fortum har också en mångsidig energikonsulttjänst som hjälper företag att optimera energianvändningen.

Fortum producerar el huvudsakligen med vattenkraft, kärnkraft och solkraft. Miljövänlighet är ett av företagets kärnvärden.
2
Oomi
Oomi Kiinteä 24kk
Avtalstyp
Oomi är ett inhemskt elbolag som erbjuder tydliga och flexibla affärselavtal.
Fördelar
Oomi investerar i kvaliteten och snabbheten på kundservice. De erbjuder även rådgivning relaterad till energibesparing.

Oomi producerar el med förnybara energikällor, som vind- och vattenkraft. Deras mål är att främja en grönare framtid.
3
Väre
Väre Yrityssähkö 24kk
Avtalstyp
Väre investerar i innovativa lösningar och strävar efter att möta företagens olika elbehov.

Om ditt företag eller bostadsrättsförening förbrukar mindre än 250 000 kWh per år kan du enkelt göra ett elavtal online.
Fördelar
Kundtjänst via telefon, e-post och online. Väre har fått beröm för sin vänliga och professionella kundservice.

Prissättningen är öppen och transparent.

Vad skiljer företagsel från konsumentel?

Företagsel skiljer sig från hushållsel på många sätt.

 • Den mest synliga skillnaden är vanligtvis elpriset. Företagsavtal ser ofta mer överkomliga ut jämfört med elavtal för konsumenter, eftersom moms har dragits av från priset på affärsavtal.
 • Företagens elavtal är i allmänhet längre än konsumenternas elavtal.
 • Elavtal för företag är mer flexibla än konsumentelavtal. Företag kan förhandla avtalsvillkor och priset för att bättre passa deras specifika behov.
 • Olika tilläggstjänster finns tillgängliga i företagens elavtal, såsom energihantering och rapportering, som hjälper företag att optimera sin energiförbrukning och sina kostnader.

Bolaget bör noggrant jämföra olika elbolags erbjudanden och överväga deras lämplighet för deras egna speciella behov och mål.

Billigaste elavtal för ett företag

Det billigaste elavtalet för ett företag för tillfället är Fortum Yritys Varma.

Fastpriselavtal bör väljas om ditt företags elförbrukning är liten och elförbrukningen sker mitt på dagen och på kvällarna. Börselavtal lämpar sig igen för företag där produktionsmaskiner eller annan utrustning som drar mycket el kan användas nattetid.

BÄSTA FÖRETAGSEL
Fortum

Fortum Yritys Varma

Fortum skräddarsyr priser för företag och erbjuder ett brett utbud av avtalsalternativ i hela Finland. Ett billigt elavtal kan spara upp till tusentals euro för ditt företag.

Energi professionellt: Så byter du din företagsel med vår tjänst

 1. Jämför erbjudanden: Använd vår tjänst, våra tips och tillgänglig information när du jämför erbjudanden från olika elbolag.
 2. Kontakta det elbolag du väljer: När du har bestämt dig för avtalet, kontakta elbolaget och ange att du vill ingå ett affärselavtal med dem. De kommer att vägleda dig i frågor som rör avtalets ingående.
 3. Säg upp det nuvarande avtalet: Kom ihåg att säga upp det nuvarande elavtalet om nödvändigt. Kontrollera villkoren i kontraktet för uppsägningstiden och eventuella avgifter relaterade till uppsägning.

Tips för olika företag

Husbolag: Smart energibruk

 1. Kartlägg energiförbrukningen och överväg gemensam upphandling.
 2. Undersök om förnybar energi vore ett alternativ.
 3. Ta reda på möjligheterna med ett smart elnät eller energiledningssystem.

Bilserviceföretag: Speciallösningar och effektivitet

 1. Investera i underhåll och laddning av elfordon.
 2. Optimera energieffektiviteten för belysning och ventilation.
 3. Välj ett flexibelt elavtal.

Kontor: Energibesparing för vardagen

 1. Föredra energieffektiv belysning och apparatur.
 2. Övervaka energiförbrukningen och rikta besparingsåtgärder.
 3. Dra nytta av energitjänster riktade till företag.

Byggbranschen: Hållbar energi på byggarbetsplatsen

 1. Var uppmärksam på energieffektivitet i byggmaterial och processer.
 2. Använd förnybar energi, som solpaneler eller vindkraft.
 3. Välj energieffektiva maskiner och system.

Industri: Innovativ effektivitet

 1. Optimera energikostnaderna med hjälp av prismodeller.
 2. Implementera ett energiledningssystem.
 3. Förbind dig till principerna för den cirkulära ekonomin.

Vanligt ställda frågor

Hur gör man ett elavtal i företagets namn?

Använd vår jämförelsetjänst, ange företagets ID-nummer och faktureringsadress. Förhandla avtalsvillkor och priser.

Elavtal för företag kan bli billigare, eftersom moms har dragits av på priset. Priserna varierar beroende på företagets behov. Jämför erbjudanden.

Det billigaste elavtalet för ett företag för tillfället är Fortum Yritys Varma.

De vanligaste avtalstyperna är ett fastprisavtal, ett tillsvidareavtal och ett börselavtal.

Optimera energiförbrukningen, välj energieffektiva enheter, utnyttja förnybar energi och använda energiledningssystem.

Den bästa tiden att teckna ett elavtal beror på marknadssituationen och företagets behov. Följ marknadspriserna och försök sluta ett kontrakt när priserna är som billigast.

Spåra förbrukning från elräkningar och dra nytta av energiledningssystem eller smarta mätare. Besparingar kan uppnås med energieffektiva enheter, belysnings- och värmesystem och energibesiktningar.

Jämför erbjudanden från olika elbolag och välj det lämpligaste. Kontakta det nya elbolaget och gör ett avtal. Det nya elbolaget sköter vanligtvis överlåtelsen av kontraktet åt dig.

Ja, i vissa fall erbjuder allmännyttiga företag rabatter eller kampanjer till företag. Det är värt att jämföra erbjudandena och förhandla om villkoren i kontraktet.

Ja, flera elbolag erbjuder möjligheten att kombinera elavtalen för flera orter till ett avtal. Detta kan underlätta administrationen och eventuellt medföra kostnadsbesparingar.

Sähkösopimukset.com
Logo