Tidsbundet elavtal till 12-24 månader

Ett tidsbundet elavtal innebär ett avtal vars pris är låst under en förutbestämd tid.

När du väljer ett tidsbestämt elavtal är du säker från prisfluktuationer. Detta är den främsta anledningen till att upp till 50 % av de finländska konsumenterna väljer ett tidsbestämt avtal istället för ett börselavtal.

Var hittar du det billigaste tidsbestämda elavtalet?

Det billigaste tidsbestämda elavtalet hittar du i prisjämförelsen. Ett visstidskontrakt garanterar dig samma stabila elpris i 12-24 månader.

Hehku Energia Logo

Hehku Energia Kiinteä 24kk

Månatlig grundavgift: 0€ ensimmäiset 3kk
Avtalstyp: 24 mån tidsbundet elavtal
8,09snt / kWh
Fortum

Fortum Duo 24 mån

Månatlig grundavgift: 3,99€
Avtalstyp: 24 mån tidsbundet elavtal
7,69snt / kWh + Kulutusvaikutus
Hehku Energia Logo

Hehku Energia Kiinteä 12kk

Månatlig grundavgift: 3,50€
Avtalstyp: 12 mån tidsbundet elavtal
8,59snt / kWh
Oomi

Oomi Kiinteä

Månatlig grundavgift: 0€ ensimmäiset 4kk
Avtalstyp: 24 mån tidsbundet elavtal
8,89snt / kWh
Väre

Väre Välkky 24 mån

Månatlig grundavgift: 3,98€
Avtalstyp: 24 mån tidsbundet elavtal
8,20snt / kWh + Kulutusvaikutus
Väre

Väre Välkky 12 mån

Månatlig grundavgift: 3,98€
Avtalstyp: 12 mån tidsbundet elavtal
8,60snt / kWh + Kulutusvaikutus

Ett tidsbestämt elavtal är ett alternativ för den som vill binda sig till ett specifikt elbolag och elpris under en längre tid. Tidsbundna avtal har vanligtvis avtalsperioder på 12 till 36 månader och erbjuder ofta ett fast pris för användningen av el under hela avtalsperioden.

År 2022 ökade populariteten för börsel även i Finland, men 50 % av finländarna föredrog fortfarande ett tidsbundet elavtal.

Avtalstyp20182019202020212022
Tidsbundet elavtal42 %49 %52 %54 %50 %
Tills vidare49 %40 %40 %37 %36 %
Börsel9 %11 %8 %9 %14 %
Andelar av avtalstyper i Finland under olika år. Källa: Energimyndigheten

Fördelen med ett tidsbestämt elavtal är prisstabilitet, vilket möjliggör förutsägbarhet i elräkningen. Detta kan vara särskilt användbart när marknaden är volatil och priserna fluktuerar kraftigt. Tidsbegränsade kontrakt kan också erbjuda rabatter.

Men tidsbundna elavtal kan också ha nackdelar: 

  • Under avtalet kan du inte byta elbolag eller avtalet utan att behöva betala en avtalsavgift eller ersätta de rabatter du fick i början av avtalet. 
  • Om elpriset faller på marknaden kommer du inte att kunna ta del av de lägre priserna förrän den fasta avtalstiden går ut.

När du funderar på att ingå ett tidsbestämt elavtal, jämför olika bolags elrabatter försiktigt. Konkurrensutsättningen av el lönar sig och det är gratis på vår sajt. Ta hänsyn till avtalstiden, priset och eventuella tilläggstjänster samt avtalsvillkor och uppsägningsmöjligheter. På så sätt kan du fatta ett smart beslut som bäst passar dina egna behov och ekonomiska situation.

Prissättning av ett tidsbundet elavtal

Priset på ett tidsbestämt elavtal är låst vid avtalets början och förblir detsamma under hela avtalsperioden. Prissättningen består av två delar: grundavgiften och energiavgiften. 

  • Grundavgiften är en fast månadsavgift som täcker elbolagets administrativa kostnader. 
  • Energiavgiften baseras på mängden el som förbrukas och betalas per kilowattimme.

Tidsbundna elavtalstyper

24 månaders tidsbundet elavtal 

Läs mer

Det tidsbundna elavtalet på 24 månader är en av de vanligaste typerna av elavtal i Finland. Ett 24-månaders tidsbundet elavtal erbjuder ett fast pris i två år och hjälper till att undvika oväntade elprishöjningar. Men om elpriset på marknaden sjunker kommer du inte att dra nytta av detta under kontraktet. I den meningen är det viktigt att ta hänsyn till elmarknadsläget och prisprognoser innan ett långsiktigt avtal ingås.

12 månaders tids bundet elavtal

Läs mer

Ett 12-månaders tidsbestämt elavtal är ett annat populärt alternativ. 12 månaders elavtal erbjuder stabilitet i ett år och ger dig möjlighet att omvärdera marknaden i ett år efter. Om du förväntar dig att elpriserna ska sjunka i framtiden kan detta vara ett bra alternativ eftersom det ger dig flexibiliteten att omvärdera elmarknaden om ett år. Nästan alla elbolag erbjuder detta kontrakt, så du kommer definitivt att hitta ett erbjudande som du gillar på vår hemsida! För tillfället kommer det billigaste 1-åriga elkontraktet från Nordic Green Energy.

6-månaders visstidsavtal - inte så vanligt

Läs mer

Även om elavtal vanligtvis är 12 eller 24 månader långa erbjuder vissa elbolag även tidsbegränsade kontrakt på 6 månader. Dessa avtal är mer sällsynta, men de kan också hittas på marknaden. Ett sexmånaders avtal är mer flexibelt än längre tidsbundet avtal, men erbjuder ändå prisstabilitet. Just nu är det billigaste 6 månaders elavtalet Väres Välkky.

Billigaste tidsbundna elavtal

För närvarande kommer det billigaste tillfälliga elavtalet från Hehku Energia. Håll utkik på vår sida, eftersom priset på det billigaste tidsbestämda elavtalet ändras ofta.

Lönar sig det att ingå ett tidsbundet elavtal 2024?

När elmarknaden är volatil och priserna stiger kan ett tidsbestämt elavtal vara ett bra val eftersom det ger stabilitet. Det gör att du inte behöver oroa dig för att elpriserna stiger under avtalsperioden. Detta kan göra budgeteringen enklare och minska oron för potentiella kostnadsökningar. 

Å andra sidan, om elpriserna sjunker på marknaden, kommer du inte att kunna ta del av dessa besparingar under visstidskontraktets löptid. I det här fallet kan ett tillsvidarekontrakt där priset följer marknaden vara ett mer överkomligt alternativ.


Generellt rekommenderar vi börsel som ett mer lönsamt alternativ, speciellt när marknadsläget är stabilt. Ett tidsbestämt elavtal kan dock vara ett stressfritt val.  

Uppsägning av ett tidsbundet elavtal & avtalsbot

Uppsägning av ett tidsbestämt elavtal innan avtalsperiodens utgång kan medföra extra kostnader. De flesta elbolag tar ut en avtalsavgift om det tidsbegränsade avtalet sägs upp före utgången av avtalsperioden.

Om du flyttar till en ny adress tillåter vissa företag dig att säga upp ett visstidskontrakt utan påföljd.

Tidsbundet elavtal och flytt

När du flyttar ska du teckna ett nytt elavtal för din nya adress. Det betyder dock inte att ditt gamla visstidskontrakt automatiskt upphör. Du kan behöva betala två elräkningar, om inte det gamla avtalet kan överföras till den nya adressen eller om det inte kan sägas upp utan avtalsavgift.

Många elbolag erbjuder dock möjligheten att överföra elavtalet till en ny adress utan extra kostnader. Det är värt att kontakta elbolaget och fråga om villkoren i ditt avtal när det gäller elavtal vid flytt.

Tidsbundet elavtal eller ett tills vidare avtal?

Valet mellan ett ridsbundet och tills vidare elavtal beror på många faktorer.

Fast är ett bra alternativ om du värdesätter förutsägbarhet i elkostnader och vill undvika oväntade prisökningar. Men om marknadspriset på el sjunker kommer du inte att kunna dra fördel av lägre priser med ett visstidskontrakt.

Ett tillsvidarekontrakt, även känt som börsel, är ett bra val om du värdesätter förmåga att reagera på förändringar på elmarknaden och dra fördel av potentiellt lägre priser.

Valet mellan visstids- och tillsvidarekontrakt kräver hänsyn till egen energiförbrukning, prisförväntningar och behov av flexibilitet. Vi rekommenderar att jämföra olika elbolags erbjudanden på vår hemsida för att hitta det kontrakt som bäst motsvarar dina behov.

Vad händer då ett tidsbundet elavtal tar slut?

När ett tidsbestämt elavtal löper ut har du vanligtvis några alternativ och konsekvenser som kan variera beroende på villkoren i avtalet och elleverantören. Vad kan hända efter att avtalet löper ut?

1) Fortsätt avtalet

Läs mer

Vissa elleverantörer kan automatiskt förnya ditt avtal efter visstidsavtalets utgång, men med nya villkor och priser. Det innebär att du kommer att fortsätta använda elleverantörens tjänster, men med nya avtalsvillkor, som till exempel ett tillsvidarekontrakt istället för ett visstidskontrakt. 

2) Flytta till ett annat avtal

Läs mer

Du kan välja att leta efter ett nytt elavtal antingen med din nuvarande elleverantör eller med en annan elleverantör. I det här fallet bör du jämföra olika elleverantörers erbjudanden, prissättning och avtalsvillkor så att du kan välja det alternativ som passar dig bäst. 

3) Teckna ett tills vidare gällande avtal

Läs mer

Om du inte tecknar nytt avtal efter avtalets utgång kan du komma att förflyttas till elleverantörens fritt växlande avtal. Det innebär att du även fortsättningsvis kommer att få el från leverantören, men utan ett fast avtal. I det här fallet kan elpriset variera beroende på marknad. 

Efter avtalets slut kan elleverantören ha specialerbjudanden eller rekommendationer till dig, så det är värt att kontakta dem för att få mer detaljerad information och råd om din situation. Tänk också på att att byta elleverantör eller ingå ett nytt avtal kan kräva vissa tidsfrister enligt uppsägnings- eller avtalsperioden, så det är värt att lära känna dem och agera i tid.

Börsel kan ge betydande besparingar, men dess baksida är oförutsägbarheten som orsakas av prisfluktuationer. Du bör väga för- och nackdelar efter din egen situation och behov innan du väljer börselavtal.

Finlands bästa jämförelsesajt för elavtal – inget mer än det.

FO-nummer: 3351195-8
Kontakta oss: info@sahkosopimusinfo.com

Fortum
Nordic Green Energy
Väre
Oomi

© 2024 Sähkösopimukset.com

Sähkösopimukset.com
Logo