Hitta Finlands billigaste börsel

De tidsbundna elavtalen som finländarna traditionellt sett föredrar har fått konkurrens från börselen, vars popularitet i Finland har ökat i takt med energimarknadens kraftigare fluktueringar.

I övriga nordiska länder är börselavtalet redan det populäraste alternativet, till exempel i Sverige 54 % och i Norge väljer hela 96 % av konsumenterna börsel.
Löydä suomen edullisin sähkösopimus

Billigaste börselavtal

KOLLA PRISET
Börselavtal
BILLIGAST BÖRSEL
Nordic Green Energy

NGE Ilmasto pörssisähkö

Månatlig grundavgift: 3,99€
Avtalstyp: tills vidare 
0,42snt / kWh + Spot
Fortum

Fortum Tarkka spot

Månatlig grundavgift: 4,50€
Avtalstyp: tills vidare
0,45snt / kWh + Spot
Väre

Väre pörssisähkö

Månatlig grundavgift: 4,95€
Avtalstyp: tills vidare
0,72snt / kWh + Spot
Lumme Energia

Lumme Pörssisähkö Eko

Månatlig grundavgift: 3,99€
Avtalstyp: tills vidare
0,90snt / kWh + Spot
Ekosähkö logo

Ekosähkö Spot

Månatlig grundavgift: 3,99€
Avtalstyp: tills vidare
0,90snt / kWh + Spot

Prissättning av börsel - hur funkar det?

Börsel el innebär köp av el från elbörsen, där elpriset bestäms utifrån på utbud och efterfrågan. Elbörser är öppna marknadsplatser där elproducenter och elköpare kan handla.

Priset på bytesel varierar konstant. Vid prissättningen av börselel följs spotprissättning som baseras på de timpriser som elbörsen bestämmer. Spotpriset bestäms utifrån utbud och efterfrågan. Utöver detta påverkas priset på byteselkontraktet även av överlåtelsepriset för el, elskatt och andra eventuella avgifter.

Priset på börsel kan variera avsevärt vid olika tidpunkter beroende på dag, vecka och år. Till exempel är efterfrågan på el i Finland högst på kalla vintermorgnar, då priset kan vara högt. På samma sätt kan elpriset vara mycket lågt under soliga och blåsiga dagar, när produktionen av förnybar energi är hög.

Vissa elleverantörer, som Fortum, erbjuder prisgarantier som tilläggstjänster, med vilka du kan låsa elpriset på börsen under en viss tid. Prisgarantin minskar prisrisken som ingår i även de billigaste börselavtalen.

Nordpool-elbörsen

Elbörsen Nordpool är grunden för de nordiska och baltiska börselkontrakten, där elpriserna per timme bestäms efter utbud och efterfrågan. I börsen kommer elförsäljare, det vill säga producenter, och elköpare, det vill säga säljbolag, överens om elpriser för varje timme, så att priset är aktuellt och marknadsmässigt.

Elbörser är viktiga aktörer på energimarknaden eftersom de gör att elpriset kan vara flexibelt efter marknadsläget. De främjar också konkurrens och effektivitet på elmarknaden.

  1. På daglig basis: Elpriset påverkas av efterfrågefluktuationer vid olika tidpunkter på dygnet. Elanvändningen är på topp på kvällarna när priserna stiger. På natten är efterfrågan på el lägre och bytespriset billigare.
  2. Årligen: Klimat och väderförhållanden är faktorer som påverkar elprisförändringar. Till exempel under frysdagar ökar efterfrågan på elvärme, vilket leder till att elpriset stiger.
  3. I den bredare bilden påverkar både inflationen, Finlands energihandel och världspolitiken elpriset på börsen.

Elbolagen försöker utvärdera elprisutvecklingen och prissätta de tidsbestämda elavtalen därefter. En kund som väljer börselavtal bär risken för elprishöjningen men gynnas också av prissänkningar.

Börsel - hur uppstår priset?

I börsselavtal betalar du energipriset utöver månadsavgiften. Grundavgiften ligger för närvarande på mellan 4,5 och 6 euro för de flesta elbolagen. Energiprisdelen beräknas däremot utifrån elförbrukning och motsvarande elbörsspotpris. Utöver dessa ingår i priset en marginal per kwh och mervärdesskatt

Börsel för företag

Du kan hitta börsel till ditt företag med vår hjälp. Just nu är den bästa börselen för företaget Fortum Tarkka. Fortum erbjuder också det mest prisvärda tidsbundna elkontraktet för ett företag, Fortum Varma.

Lönar sig börsel år 2023?

För närvarande är det värt med börsel. Priset på el på börsen är nu lågt och elbolagen har inte sänkt priset på tidsbegränsade elavtal i samma takt, så att vi skulle rekommendera det. Men om du bedömer att elpriset kommer att skjuta i höjden som förra årets höst kan ett tidsbestämt elavtal vara ett bra val.Börsel är värt det om du aktivt vill uppmärksamma elförbrukningen.

Vem passar inte börselen för?

Om du inte har problem med att binda dig och du vill låsa samma pris i ett eller två år, är börsel inte det bästa valet för dig. Välj då ett tidsbestämt elavtal. Observera dock att det binder dig under en längre tid, såvida du inte är beredd att betala en kontraktsavgift, som varierar i storlek, men som definitivt kommer att kännas i plånboken. Uppsägning av börselavtalet träder vanligtvis i kraft inom två veckor. Det är därför det också är känt som ett tills vidare elavtal.

Börselens styrkor och svagheter

Styrkor
  • Möjlighet att spara pengar! Börsel kan vara ett billigare alternativ än ett elavtal till fast pris, särskilt när marknadspriset på el är lågt. Konsumenter kan dra fördel av prisfluktuationer, till exempel genom att flytta elförbrukningen till gynnsammare tider.
  • Bättre miljömedvetenhet: Elpriset på börsen speglar vanligtvis de verkliga kostnaderna och miljöeffekterna av elproduktion. Till exempel, i takt med att produktionen av förnybar energi ökar, sjunker elpriset, vilket kan uppmuntra konsumenterna att välja mer miljövänliga lösningar.
  • Övervakning av marknadspriser: Priset på el på börsen bestäms efter marknadspriset, så konsumenterna har möjlighet att följa utvecklingen på elmarknaden och göra mer medvetna val kring sin elförbrukning.
Svagheter
  • Prisfluktuationer: Elpriset på börsen kan variera avsevärt även på kort tid, vilket kan göra elräkningen svår att förutse. Speciellt kalla vintermorgnar eller i samband med strömavbrott kan priset bli högt.
  • Oförutsägbarhet: Även om börselel kan erbjuda besparingsmöjligheter, är priset svårare att förutse än ett fastprisavtal. Detta kan skapa osäkerhet för konsumenter som vill hålla sina elräkningar jämna.
  • Krav på aktivitet: Att använda ett byteselavtal kräver ofta aktiv övervakning och anpassning av elförbrukningen efter prisfluktuationer. Detta kan vara kräva tid och förståelse för elmarknaden.

Börsel kan ge betydande besparingar, men dess baksida är oförutsägbarheten som orsakas av prisfluktuationer. Du bör väga för- och nackdelar efter din egen situation och behov innan du väljer börselavtal.

Börsel i framtiden

Innovativa lösningar och mer hållbar energi 

I framtiden kommer den börshandlade elmarknaden sannolikt att utvecklas ännu mer dynamiskt och nya energikällor och smarta lösningar kan väsentligt förändra strukturen på elmarknaden.

Förnybara energikällor och decentraliserad energiproduktion

De mest betydande förändringarna på marknaden för el är övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft. Decentraliserad energiproduktion, där energi produceras från mindre källor, kommer att bli vanligare, vilket ökar prissvängningarna på börsel, men samtidigt förbättrar det energiförsörjningen och minskar beroendet av centraliserade kraftverk.

Smarta elnätverk och energilagring

Den framtida elmarknaden kommer att i ännu högre grad utnyttja intelligenta elnät, som bättre kan balansera efterfrågan och tillgång på el i realtid. Energilagringslösningar, såsom utvecklingen av batteriteknik, kommer att spela en central roll för att förbättra funktionaliteten och stabiliteten på elmarknaden, särskilt när en allt större del av elproduktionen baseras på väderberoende förnybara energikällor.

Börsel - efterfråga och utbud

På framtidens elmarknad kan konsumenter vara ännu mer aktiva aktörer som deltar i att balansera elmarknaden, till exempel genom att reagera på prissignaler och anpassa sin egen elförbrukning. En ökad efterfrågeflexibilitet kan bidra till att jämna ut prisfluktuationer på elmarknaden.

Tips för att välja börsel

Jämför olika elbolag: Lär känna de börselavtalen som erbjuds av olika elbolag och välj ett som motsvarar dina behov och önskemål. Var uppmärksam på avtalsvillkoren, recensioner, servicenivå och kundsupport.

Lägg till en fastprisdel i kontraktet: I vissa fall kan det vara meningsfullt att även inkludera en fastprisdel i växelkontraktet för el, som täcker t.ex. överföringsavgifter eller grundavgifter (som t.ex. Fortum prisgaranti).

Följ väderprognoser: Väderförhållanden påverkar bildandet av elpriser, så följande väderprognoser kan hjälpa dig att förstå när elpriset kan vara högre eller lägre.

Energibesparing: Att köpa el från börsen uppmuntrar energibesparing, eftersom prisfluktuationer gör elförbrukningen mer kostnadseffektiv. Försök att hitta sätt att minska elförbrukningen hemma och på jobbet, till exempel genom att stänga av enheter när de inte används.

Använd smarta enheter och appar: Smarta hemenheter, som termostater, belysningssystem och energihanteringsappar kan hjälpa till att övervaka och hantera elförbrukningen i realtid. Uppskatta din elförbrukning: Tänk på att byte av el inte nödvändigtvis är det bästa alternativet för alla. Om din elförbrukning är relativt konstant och du vill undvika den osäkerhet som prisfluktuationer orsakar kan ett elavtal till fast pris vara ett bättre alternativ.

Vanligt ställda frågor

När är börsel som billigast?

Priset på börsel varierar ständigt beroende på marknadsförhållanden, utbud och efterfrågan. Därför är det inte möjligt att i förväg fastställa tid och dag för den billigaste börselen. Priset på el på börsen utgörs av affärer som genomförs på börsen och beror till exempel på mängden elproduktion, behovet av styrkraft, tillgången på förnybar energi och mängden förbrukning.

För tillfället bör du ta Fortum Tarkka. Det är detbilligaste elavtalet just nu. Fortum är ett pålitligt inhemskt elbolag. Priset på börsel förändras dock hela tiden, så vi kan inte garantera att det kommer att vara det bästa alternativet i framtiden.

Priset på börsel bestäms utifrån affärer som genomförs på elbörsen. Elbörsen fungerar som en marknadsplats där elproducenter och konsumenter kan köpa och sälja el. Priset på börsel beräknas vanligtvis på timbasis. Varje timme har sitt eget pris, som baseras på balansen mellan utbud och efterfrågan i det ögonblicket. Kontinuerlig handel sker på elbörsen och priset bildas genom affärer.

Börsel är inte lika för alla, men priset kan variera i olika marknadsområden och vid olika tidpunkter. Börsel kan köpas på flera marknader, såsom Nord Pool Spot Europe, EPEX SPOT i Tyskland och MWh i Baltikum. Dessa marknader betjänar olika regioner och kan ha sin egen prisdynamik. I Finland är det skillnad mellan elbolagen i grundavgifterna i byteselavtal.

Börsel är förknippat med vissa risker som bör beaktas:


1) Risk för prisfluktuationer: Elpriset på börsen fluktuerar ständigt utifrån marknadsförhållanden, utbud och efterfrågan. Det gör att priset kan stiga eller falla snabbt, vilket kan påverka elräkningen.
2) Marknadsrisk: Börsel baseras på affärer som genomförs på elbörsen. Marknadsrisk kan orsaka plötsliga prisförändringar till följd av ekonomi, politiska beslut eller miljöfaktorer.
3) Kontrakts- och kreditrisk: Att köpa el på börsen kan kräva kontrakt och kreditavtal med elbolag. Kontrakts- och kreditrisker kan uppstå om parten inte fullgör sina skyldigheter.

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen är en av grundarna av Sähkösopimukset.com och en plattformsexpert med över 10 års erfarenhet. Hans mål är att bygga den bästa jämförelsesidan för elavtal i Finland – inget mer.

Finlands bästa jämförelsesajt för elavtal – inget mer än det.

FO-nummer: 3351195-8
Kontakta oss: [email protected]

Fortum
Nordic Green Energy
Väre
Oomi

© 2023 Sähkösopimukset.com

Sähkösopimukset.com
Logo