Billigast börsel – Vi presenterar börselavtal

Halvin pörssisähkö etsinnässä? Tulit oikeaan paikkaan. Pörssisähkösopimuksessa käytettävän sähkön hinta hinnoitellaan tunneittain kansainvälisessä Nordpool-sähköpörssissä.

I övriga nordiska länder är böeselkontraktet ett av de populäraste avtalsalternativen, till exempel i Sverige 54 % och i Norge väljer hela 96 % av konsumenterna börsel.

0,42snt / kWh + Spot

Var hittar jag det billigaste börselavtalet?

The cheapest exchange electricity contract can be found in the price comparison below. In the longer term, the exchange electricity contract is always the cheapest option on average.

BILLIGAST MARGINAL
Hehku Energia Logo

Hehku Energia Pörssi

Månatlig grundavgift: 1,90€
Avtalstyp: tills vidare 
0,42snt / kWh + Spot
Nordic Green Energy

NGE Ilmasto pörssisähkö

Månatlig grundavgift: 3,99€
Avtalstyp: tills vidare 
0,45snt / kWh + Spot
Fortum

Fortum Tarkka spot

Månatlig grundavgift: 4,90€
Avtalstyp: tills vidare
0,59snt / kWh + Spot
Väre

Väre börsel

Månatlig grundavgift: 4,95€
Avtalstyp: tills vidare
0,72snt / kWh + Spot

Vad är börsel?

Börsel, även känd som marknadsprisad el, är en elprismodell där elpriset varierar efter elbörsens priser. I denna modell följer elpriset som konsumenten betalar elmarknadspriserna som kan variera per timme. Det är många faktorer som påverkar elpriset på börsen, bland annat utbud och efterfrågan, produktionskostnader, väderförhållanden och politiska beslut.

Börselprissättning - Hur fungerar börsel?

Börsel el innebär köp av el från elbörsen, där elpriset bestäms utifrån på utbud och efterfrågan. Elbörser är öppna marknadsplatser där elproducenter och elköpare kan handla.

Priset på börsel varierar konstant. Vid prissättningen av börselel följs spotprissättning som baseras på de timpriser som elbörsen bestämmer. Spotpriset bestäms utifrån utbud och efterfrågan. Utöver detta påverkas priset på byteselkontraktet även av överlåtelsepriset för el, elskatt och andra eventuella avgifter.

Priset på lagerel kan variera avsevärt vid olika tidpunkter beroende på dag, vecka och år. Till exempel är efterfrågan på el i Finland högst på kalla vintermorgnar, då priset kan vara högt. På samma sätt är billig el vanligt under soliga och blåsiga dagar, när produktionen av förnybar energi är hög .

Vissa elleverantörer, som Fortum, erbjuder prisgarantier som tilläggstjänster, med vilka du kan låsa elpriset på börsen under en viss tid. Prisgarantin minskar prisrisken som ingår i även de billigaste börselavtalen.

Nordpool-elbörsen

Elbörsen Nordpool är grunden för de nordiska och baltiska börselkontrakten, där elpriserna per timme bestäms efter utbud och efterfrågan. I börsen kommer elförsäljare, det vill säga producenter, och elköpare, det vill säga säljbolag, överens om elpriser för varje timme, så att priset är aktuellt och marknadsmässigt.

Elbörser är viktiga aktörer på energimarknaden eftersom de gör att elpriset kan vara flexibelt efter marknadsläget. De främjar också konkurrens och effektivitet på elmarknaden.

  1. På daglig basis: Elpriset påverkas av efterfrågefluktuationer vid olika tidpunkter på dygnet. Elanvändningen är på topp på kvällarna när priserna stiger. På natten är efterfrågan på el lägre och bytespriset billigare.
  2. Årligen: Klimat och väderförhållanden är faktorer som påverkar elprisförändringar. Till exempel under frysdagar ökar efterfrågan på elvärme, vilket leder till att elpriset stiger.
  3. I den bredare bilden påverkar både inflationen, Finlands energihandel och världspolitiken elpriset på börsen.

Elbolagen försöker utvärdera elprisutvecklingen och prissätta de tidsbestämda elavtalen därefter. En kund som väljer börselavtal bär risken för elprishöjningen men gynnas också av prissänkningar.

Börsel - hur uppstår priset?

I börselavtal betalar du energipriset utöver månadsavgiften. Grundavgiften ligger för närvarande på mellan 4,5 och 6 euro för de flesta elbolagen. Energiprisdelen beräknas däremot utifrån elförbrukning och motsvarande elbörsspotpris. Utöver dessa ingår i priset en marginal per kwh och mervärdesskatt

Hitta den billigaste marginalen för börshandlad el - priserna skiljer sig mellan elbolag även för börsel

Priset på börselvarierar per timme och baseras på utbud och efterfrågan på elmarknaden. Det innebär att konsumenten betalar ett pris för el som motsvarar dess nuvarande marknadspris. Börselmarginal avser den prisskillnad som elsäljaren lägger på elpriset för att täcka sina egna utgifter och tjäna en vinst. Denna marginal kan variera mellan olika elförsäljare. Marginalen täcker vanligtvis elsäljarens förvaltningskostnader, kundservice, fakturering och eventuella andra tjänster som elsäljaren erbjuder.

Var finns den billigaste börselen? Den billigaste börselen hittar du genom att jämföra

När du letar efter den billigaste börselelen kommer jämförelsesajter som sähkösopimukset.com till din hjälp. Även om prisskillnaderna mellan företagen verkar nominella, kan några cent per kwh prisskillnad påverka din faktura med upp till några hundra euro per år. Undersök även vilka andra fördelar elbolagen erbjuder, så att byteselkontraktet du väljer är det mest prisvärda i alla avseenden.

Börselavtal för företag

Med vår hjälp kan du hitta börselkontraktet för företaget. Just nu är den bästa byteselen för företaget Fortum Tarkka. Fortum erbjuder också det billigaste tidsbestämda elavtalet för ett företag för tillfället, Fortum Varma.

Lönar sig börsel år 2024?

För tillfället är det värt att byta el. Priset på el på börsen är nu lågt, och elbolagen har inte sänkt priset på tidsbundna elavtal i samma takt, så att vi rekommenderar det . Men om du bedömer att elpriset kommer att skjuta i höjden som förra årets höst kan ett tidsbestämt elavtal vara ett bra val. Då har du ett elavtal med fast pris under en viss tid. Byta el lönar sig om du aktivt vill uppmärksamma elförbrukningen.

Börsel eller fast pris 2024?

Vilket ska du välja, börsel eller ett fast elavtal 2024? Priset på el varierar hela tiden. På sikt har byteselkontraktet varit mer överkomligt. Om du däremot inte behöver extra stress av prisfluktuationer i din vardag, och du inte har tid att övervaka eller intresse av att optimera din elförbrukning enligt elbörsen, välj då ett fast elavtal. Då låser du in samma kwh-pris i ett eller två år. Ett billigt börselavtal är dock oftast billigare i längden

Vem lämpar sig börselavtal inte till?

Börselavtal passar inte dig om du orkar inte följa med priser och vill låsa samma pris i ett år eller två. Välj då ett tidsbestämt elavtal. Observera dock att det binder dig under en längre tid, såvida du inte är beredd att betala en kontraktsavgift, som varierar i storlek, men som definitivt kommer att kännas i plånboken. Uppsägning av byteselavtalet träder vanligtvis i kraft inom två veckor. Det är därför det också är känt som ett tills vidare elavtal.

Bästa börsel - topp 3

Den bästa börselen är inte alltid densamma som den billigaste börselelen. Men när vi tittar på det senaste året har avtalsvillkoren varit ganska lika för börselen. Så priset är den absolut viktigaste faktorn. På denna grundval är den bästa utbyteselen

🥇 Nordic Green Energys Ilmasto-börsel

🥈 Fortum Tarkka

🥉 Väre Börsel

Be om ett börselerbjudande från olia elbolag

På grund av olika elöverföringspriser och marginaler är inte varje börselerbjudande detsamma. Kom också ihåg att läsa de övriga villkoren i avtalet, om byteselavtalet är bindande för en längre tid, eller endast gäller tills vidare, då kan du få ett nytt elavtal med två veckors uppsägningstid .

Jämför börselpriser - Konkurrensutsättning av börsel

Du kan jämföra börselpriserl enkelt med hjälp av vår jämförelseapp. Ange bara ditt postnummer och beräknad årsförbrukning så hittar du ett prisvärt börselavtal just för dig. Men om du är intresserad av ett avtal med fast pris, kan även det hittas med hjälp av maskinen.

Börselens styrkor och svagheter

Styrkor
  • Möjlighet att spara pengar! Börsel kan vara ett billigare alternativ än ett elavtal till fast pris, särskilt när marknadspriset på el är lågt. Konsumenter kan dra fördel av prisfluktuationer, till exempel genom att flytta elförbrukningen till gynnsammare tider.
  • Bättre miljömedvetenhet: Elpriset på börsen speglar vanligtvis de verkliga kostnaderna och miljöeffekterna av elproduktion. Till exempel, i takt med att produktionen av förnybar energi ökar, sjunker elpriset, vilket kan uppmuntra konsumenterna att välja mer miljövänliga lösningar.
  • Övervakning av marknadspriser: Priset på el på börsen bestäms efter marknadspriset, så konsumenterna har möjlighet att följa utvecklingen på elmarknaden och göra mer medvetna val kring sin elförbrukning.
Svagheter
  • Prisfluktuationer: Elpriset på börsen kan variera avsevärt även på kort tid, vilket kan göra elräkningen svår att förutse. Speciellt kalla vintermorgnar eller i samband med strömavbrott kan priset bli högt.
  • Oförutsägbarhet: Även om börselel kan erbjuda besparingsmöjligheter, är priset svårare att förutse än ett fastprisavtal. Detta kan skapa osäkerhet för konsumenter som vill hålla sina elräkningar jämna.
  • Krav på aktivitet: Att använda ett byteselavtal kräver ofta aktiv övervakning och anpassning av elförbrukningen efter prisfluktuationer. Detta kan vara kräva tid och förståelse för elmarknaden.

Börsel kan ge betydande besparingar, men dess baksida är oförutsägbarheten som orsakas av prisfluktuationer. Du bör väga för- och nackdelar efter din egen situation och behov innan du väljer börselavtal.

Jämför börselavtal och spara pengar

Hur mycket pengar kan du spara genom att jämföra börselavtal? Det beror helt på din elförbrukning, men här är några illustrativa exempel när du sparar i genomsnitt 8 cent/kWh el genom att jämföra.

Etta, årsförbrukning: 1 600 kwh
Du sparar per år: 128 euro

Trea, årsförbrukning: 2 500 kwh
Du sparar om året: 200 euro

120 m2 villa med bastu, årsförbrukning: 7 000 kwh.
Du sparar om året: 560 euro! 🏆

Riktiga konsumenters erfarenheter om börsel

Vi samlade konsumenternas erfarenheter av börsel och du kan läsa sammanfattningen nedan.

Positiva erfarenheter

Besparingar i det långa loppet: Många användare rapporterar att utbytesel har medfört betydande besparingar på lång sikt. Särskilt de som är redo att anpassa sin konsumtion efter priset har gynnats av de låga marknadspriserna.

Aktiv förbrukningshantering: Exchange-elanvändare känner att de har lärt sig att bättre förstå sin egen elförbrukning och har lärt sig att hantera den mer aktivt. I många fall har detta lett till ett mer miljömedvetet beteende.

Negativa upplevelser

Prisfluktuationer: Vissa användare upplever att prisfluktuationerna på växelström gör ekonomisk planering svår. Speciellt under de kalla månaderna, när elförbrukningen är som högst, kan prisökningar överraska dig.

Krävande övervakning: Att ständigt övervaka priset och anpassa förbrukningen kräver tid och ansträngning. För vissa har detta visat sig vara för mycket arbete.

Expertens synpunkt

Enligt energiexperter kan börselvara ett bra alternativ för kunder som är redo att aktivt övervaka marknaden och anpassa sin förbrukning. Det är viktigt att komma ihåg att marknadspriserna kan variera mycket, och elräkningen kan stiga rejält under de kalla vintermånaderna.

Börsel i framtiden

Innovativa lösningar och mer hållbar energi 

I framtiden kommer den börshandlade elmarknaden sannolikt att utvecklas ännu mer dynamiskt och nya energikällor och smarta lösningar kan väsentligt förändra strukturen på elmarknaden.

Förnybara energikällor och decentraliserad energiproduktion

De mest betydande förändringarna på marknaden för el är övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft. Decentraliserad energiproduktion, där energi produceras från mindre källor, kommer att bli vanligare, vilket ökar prissvängningarna på börsel, men samtidigt förbättrar det energiförsörjningen och minskar beroendet av centraliserade kraftverk.

Smarta elnätverk och energilagring

Den framtida elmarknaden kommer att i ännu högre grad utnyttja intelligenta elnät, som bättre kan balansera efterfrågan och tillgång på el i realtid. Energilagringslösningar, såsom utvecklingen av batteriteknik, kommer att spela en central roll för att förbättra funktionaliteten och stabiliteten på elmarknaden, särskilt när en allt större del av elproduktionen baseras på väderberoende förnybara energikällor.

Börsel - efterfråga och utbud

På framtidens elmarknad kan konsumenter vara ännu mer aktiva aktörer som deltar i att balansera elmarknaden, till exempel genom att reagera på prissignaler och anpassa sin egen elförbrukning. En ökad efterfrågeflexibilitet kan bidra till att jämna ut prisfluktuationer på elmarknaden.

6 tips för att välja börselavtal

Jämför elbolag

Läs mer

Lär känna de börselavtal som erbjuds av olika elbolag och välj ett som motsvarar dina behov och önskemål. Var uppmärksam på avtalsvillkoren, recensioner, servicenivå och kundsupport.

Estimera ditt elbruk

Läs mer

Tänk på att byte av el inte nödvändigtvis är det bästa alternativet för alla. Om din elförbrukning är relativt konstant och du vill undvika den osäkerhet som prisfluktuationer orsakar kan ett elavtal till fast pris vara ett bättre alternativ.

Koppla ett fast pris till ditt avtal

Läs mer

I vissa fall kan det vara meningsfullt att även kombinera en fastprisdel med byteselavtalet, som täcker till exempel överlåtelseavgifter eller grundavgifter (som Fortum Prisgaranti).

Följ väderleksprognosen

Läs mer

Väderförhållandena påverkar priset på el, så att följa väderprognoser kan hjälpa dig att förstå när elpriset kan vara högre eller lägre. 

Spara energi

Läs mer

Köp av börsel uppmuntrar energibesparing, eftersom prisfluktuationer gör elförbrukningen mer kostnadseffektiv. Försök att hitta sätt att minska elförbrukningen hemma och på jobbet, till exempel genom att stänga av enheter när de inte används.

Använd smarta enheter och appar

Läs mer

Smarta hemenheter som termostater, belysningssystem och energihanteringsappar kan hjälpa till att övervaka och hantera elförbrukningen i realtid. 

Finlands bästa jämförelsesajt för elavtal – inget mer än det.

Kontakta oss: info@sahkosopimusinfo.com

Fortum
Nordic Green Energy
Väre
Oomi

© 2024 Sähkösopimukset.com

Sähkösopimukset.com
Logo