Elavtal vid flytt - vad bör du veta?

Att flytta är spännande, men också stressigt. När man flyttar är det många saker som ska komma ihåg och tas om hand. En av dessa grejer är elavtalet. 

Elavtalet är en central del av den nya bostaden. Utan avtal finns ingen belysning, värme eller andra eldrivna tjänster.

Bästa elavtal vid flytt

KOLLA PRISET
Elavtal till ditt nya hem
Fortum

Fortum Tarkka spot

Månatlig grundavgift: 4,50€
Avtalstyp: tills vidare
0,45snt / kWh + Spot

Varför jämföra elavtal när du flyttar?

  1. Besparingspotential: Med ny adress och andra konsumtionsvanor går det att hitta ett billigare kontrakt och spara på elräkningen.
  2. Miljövänliga alternativ: Många blir allt mer medvetna om sin miljöpåverkan. Genom att tävla om ett elavtal kan du hitta ett miljövänligt elavtal som passar dig.
  3. Senaste erbjudanden: Elbolag publicerar regelbundet nya erbjudanden som kan vara billigare eller erbjuda bättre villkor än ditt nuvarande avtal.

Flyttarens checklista - Elavtal i samband med flytten

✅ Jämför elavtal: Att flytta är ett bra tillfälle att jämföra elavtal. Jämför erbjudanden från olika elbolag på vår sida och välj det som passar dig bäst - alternativen är börsel, tidsbundet elavtal, giltigt tills vidare, eller fast elavtal.

✅ Kontrollera elavtalets överlåtbarhet : Om du planerar att överföra ditt nuvarande elavtal till en ny adress, kontrollera först om det är möjligt. Alla elavtal är inte överlåtbara.

✅ Teckna ett nytt elavtal : Se till att teckna ett nytt elavtal eller överför det gamla avtalet till den nya adressen innan flyttdatumet. Så ser du till att elen är på när du flyttar.

✅ Säg upp det gamla elavtalet: Tänk på att säga upp elavtalet från den gamla lägenheten i tid. Kontrollera villkoren i kontraktet, eftersom inte alla kontrakt kan sägas upp i mitten av avtalsperioden utan extra avgifter.

Skriv på ett nytt avtal

När du flyttar till en ny lägenhet måste du teckna ett nytt elavtal eller överföra det gamla avtalet till en ny adress. Annars blir du utan el. Att sluta ett elavtal är dock enkelt via vår hemsida.

Det är dock viktigt att du tecknar ett elavtal i god tid innan flytten, så att elen fungerar direkt på flyttdagen.

Uppsägning av kontraktet i din förra bostad

Glöm inte detta! Elavtal är tidsbundna eller tillsvidare, och villkoren i kontraktet avgör hur och när avtalet kan sägas upp. 

Tidsbundna avtal kan vanligtvis inte sägas upp mitt under avtalstiden, om inte annat anges i kontraktet. Avtal som gäller tills vidare kan däremot i regel sägas upp när som helst.

Visste du? Du kan göra en flyttanmälan tidigast en månad innan flytten. Anmälan ska senast göras en vecka efter ändringen.

Överföring av elavtalet till ny adress

Om du vill flytta ditt nuvarande elavtal till en ny adress ska du meddela ditt elbolag om ändringen. Ofta kan detta smidigt göras på elbolagets hemsida eller per telefon. 

On kuitenkin tärkeää tarkistaa, voiko nykyisen sopimuksen siirtää uuteen osoitteeseen, sillä kaikki sähkösopimukset eivät ole siirrettävissä.

Konkurrensutsätt ditt elavtal

Att flytta är ett bra tillfälle att konkurrensutsätta ditt elavtal. Du kan jämföra olika elbolags erbjudanden online och välja det som passar dig bäst. Tänk på att ta hänsyn till elpriset, avtalsvillkoren och elens ursprung.

Vad händer med det tidsbundna elavtalet vid flytt?

När du byter bostadsort och du har ett giltigt tidsbestämt elavtal kan kontraktet i de flesta fall flyttas över till den nya lägenheten. I så fall bör du kontakta elleverantören och informera dem om din flytt och detaljerna om den nya lägenheten. Elleverantören ger dig instruktioner om hur du förlänger avtalets giltighetstid på den nya adressen. 

Det är dock möjligt att du när du flyttar vill byta elleverantör eller avtalstyp. I det här fallet bör du studera olika elleverantörers erbjudanden och jämföra dem med varandra. Du kan tävla om elkontrakt och välja ett nytt kontrakt som bäst motsvarar dina behov i den nya lägenheten. Se dock till att kontrollera om ditt nuvarande kontrakt har några uppsägningsklausuler eller avtalsvillkor bindande, så att du vet när du kan byta till ett annat avtal utan extra kostnader.

Tips till dig som flyttar:

  1. Lär känna området i förväg: Var ligger närmaste mataffär, apotek eller skolor? Finns det parker, joggingspår eller andra bekvämligheter i närheten? Vilka kollektivtrafikförbindelser finns i området? Du slipper överraskningar och anpassar dig snabbare till en ny miljö.
  1. Planera din flytt: Gör en lista över allt du behöver göra före, på och efter din flytt. Ge tillräckligt med tid för packning och märk kartongerna! 
  1. Rädsla: Att flytta är ett utmärkt tillfälle att gå igenom alla dina tillhörigheter och bli av med saker du inte längre behöver eller vill ha. Sälj, donera eller återvinn oönskade föremål. På så sätt sparar du utrymme i ditt nya hem och du kan fokusera på de saker som verkligen betyder något i ditt liv.

Flyttar du till ditt första egna hem? 

Plötsligt har man ansvaret att ha tak över huvudet, och det inkluderar många nya saker – bland annat att få ett elavtal. Dags att ta ansvar och börja ett självständigt liv. Att jämföra elavtal är en del av det.

Ingående av ett elavtal: Det första steget för en flyttfirma är att sluta ett elavtal. Du kan enkelt göra ett elavtal online och det är viktigt att göra det i god tid före flyttdagen. Tänk på att jämföra priser, avtalsvillkor och elens ursprung när du lägger bud på en entreprenad.

Förstå elräkningen: Elräkningen består av två delar: elförsäljningsdelen och elöverföringsdelen. Elförsäljningsdelen är den del som du kan påverka

Elförbrukning i hemmet: Elförbrukningen beror på många faktorer, som antalet hushållsapparater och deras energieffektivitet, storleken på lägenheten och uppvärmningsmetoden.

Ändra ditt elavtal: Det är bra att veta att du alltid kan ändra ditt elavtal om du tycker att det är för dyrt eller på annat sätt inte passar dina behov. Se dock till att kontrollera om kontraktet har en uppsägningstid eller en viss tid, vilket kan påverka att byta kontrakt.

Att flytta in i din första bostad är ett stort steg, och det kan till en början verka komplicerat. Men oroa dig inte, när du väl fått kläm på saker och planerar väl – flytten kommer att gå smidigt!

Vanligt ställda frågor

Kan elavtalet överlåtas vid flytt?

Ja, du kan vanligtvis överlåta elavtalet när du flyttar till en ny adress. Elleverantörer erbjuder en tjänst som kallas "adressändring", som gör att kontraktet kan överföras till en ny lägenhet.

Ja, elavtalet kan ofta sägas upp på grund av flytt. Beroende på elbolag kan det vara möjligt att antingen överföra avtalet till en ny adress eller säga upp det helt. Om det är ett visstidskontrakt kan det finnas kostnader eller andra villkor förknippade med att säga upp avtalet. Det är viktigt att kontrollera avtalsvillkoren och kontakta elbolaget i god tid innan flytten.

Inte nödvändigtvis. Vid flytt kan du oftast överföra det nuvarande elavtalet till den nya adressen. Om du inte vill överlåta kontraktet eller om det redan finns ett giltigt kontrakt i den nya lägenheten ska det nuvarande kontraktet sägas upp och ett nytt kontrakt lämnas in. Kontrollera dock alltid villkoren för avtalsöverlåtelse eller uppsägning med elbolaget

I vissa fall kan kontraktet överföras till en ny adress utan extra kostnader. Att säga upp ett visstidskontrakt före löptidens utgång kan ibland leda till en avtalsavgift eller andra kostnader. Vissa elbolag tillåter att avtalet överförs till annan adress utan påföljd, så länge avtalet löper under en bestämd tid på den nya adressen. Kontakta ditt elbolag.

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen är en av grundarna av Sähkösopimukset.com och en plattformsexpert med över 10 års erfarenhet. Hans mål är att bygga den bästa jämförelsesidan för elavtal i Finland – inget mer.

Finlands bästa jämförelsesajt för elavtal – inget mer än det.

FO-nummer: 3351195-8
Kontakta oss: [email protected]

Fortum
Nordic Green Energy
Väre
Oomi

© 2023 Sähkösopimukset.com

Sähkösopimukset.com
Logo