Hitta Finlands billigaste fasta elavtal

Letar du efter en förutsägbar elräkning? Enligt en undersökning har upp till 50% av de finländska konsumenterna valt ett elavtal med fast pris för sitt hushåll.

Jämför nedan fastpriselavtal, tidsbundna avtal och paketel.
Hitta billigaste fast pris elavtal
Fördelar och nackdelar med fasta elavtal
Viktig och aktuell information från elmarknaden.

Billigast elavtal med fast pris

KOLLA PRISET
24 mån elavtal
KOLLA PRISET
Paketelavtal
BILLIGAST FAST PRIS
Oomi

Oomi Kiinteä 24kk

Månatlig grundavgift: 4,90€
Avtalstyp: 24 mån tidsbundet elavtal
8,49snt / kWh
Fortum

Fortum Takuu 24kk

Månatlig grundavgift: 4,50€
Avtalstyp: 24 mån tidsbundet elavtal
9,90snt / kWh
Fortum

Fortum Vakio S

Lämplighet: För ettor och tvåor tvårumslägenhet med en maximal årsförbrukning på 2000 kWh.
40,00€ /mån
Fortum

Fortum Vakio M

Lämplighet: För tvåor eller treor, där årsförbrukningen är max 3000 kWh.
60,00 € /mån

Fastpris elavtal: Prissammansättning och betydelse för konsumenten

Två typer av fast pris

Termen "fast elavtal" syftar vanligtvis på två olika typer av avtal: det är antingen en tidsbundet elavtal, där elen kwh/timpriset är fast, eller en elavtal gäller tills vidare där är ett fast månadspris. Detta är också känt som paketel. Till exempel är din elräkning alltid €60/månad om årsförbrukningen förblir under 3000 kwh.

Vad är ett fast pris elavtal?

Ett fastpris elavtal innebär att elpriset är låst under hela avtalsperioden. Det innebär att priserna förblir desamma oavsett hur marknadspriserna förändras. Löptiden för fastpriskontrakt varierar vanligtvis från några månader till tre år.

Det är bra att komma ihåg att elavtal med ett fast månadspris vanligtvis har ett tak för den elanvändning som ingår i priset.

Grundläggande principer och definition

I ett fastprisavtal bestäms elpriset i förväg och förblir detsamma under hela avtalsperioden. Detta ger elanvändaren förutsägbarhet och stabilitet eftersom han vet exakt hur mycket elräkningen blir varje månad.

Aktuella observeringar

Konsumenttvistenämnden har nyligen fattat beslut vilket begränsar elbolagens prisfrihet. Enligt detta beslut är prishöjningen på ett tills vidare gällande elavtal oskälig om den överstiger 15 % per år.

Detta beslut har väckt en bred debatt bland elbolagen. Många företag befarar att beslutet kommer att äventyra driften av den fria elmarknaden och öka affärsosäkerheten. Som ett resultat kan vissa företag överväga att erbjuda prisvärda elavtal på viss tid eller tillsvidare.

Priset på ett fast elavtal – vad består det av?

För att bättre förstå ett elavtal till fast pris, låt oss titta på vad dess pris består av och jämföra det med andra avtalstyper.

Fördelar och nackdelar med ett elavtal med fast pris

Fördelar
  • Förutsägbarhet och stabilitet: Ett fast elpris ger stabilitet och förutsägbarhet. Konsumenten vet mer exakt hur mycket elräkningen blir varje månad.
  • Skydd mot prisförändringar: Fastpris elavtal skyddar konsument från prisfluktuationer på energimarknaden. Om priset på el på marknaden stiger kommer konsumenter som omfattas av ett fastprisavtal inte att drabbas av denna höjning.
Svagheter
  • Möjliga besparingar kommer att missas: Om marknadspriserna faller kommer konsumenter som omfattas av fastprisavtal inte att dra nytta av denna nedgång.
  • Fast pris kan vara högre: Eftersom i ett fastpriskontrakt tar säljaren risken för prisfluktuationer kan det bli dyrare initialt än kontrakt som följer marknadspriser.

Hur tecknas ett elavtal med fast pris?

  1. Jämförelse och forskning: Innan du skriver på ett avtal är det viktigt att jämföra de kontrakt som erbjuds av olika elbolag.
  2. Villkor för kontraktet: Studera noggrant villkoren i kontraktet innan du undertecknar.
  3. Att sluta ett avtal: Kontraktet görs vanligtvis på elbolagets hemsida.

Vad ska man vara uppmärksam på?

När du gör ett elavtal till fast pris, var uppmärksam inte bara på priset, utan även på de andra villkoren i avtalet. Förstå riskerna och utvärdera din egen elförbrukning. Den bästa dealen beror på dina egna behov och situation.

Fast elavtal på 24 månader

Fortums 24-månaders fastpriselavtal är ett utmärkt alternativ om du vill säkra ditt elpris under en längre tid. Detta avtal skyddar dig från elprisförändringar och erbjuder budgetsäkerhet i två år .

Fast elavtal på 12 månader

Om du inte vill binda dig till ett långsiktigt avtal kan Fortums 12-månaders fastpris-elavtal vara den bästa lösningen för dig. Detta kontrakt erbjuder prisstabilitet under ett år, vilket skyddar dig från eventuella ökningar av marknadspriserna.

Valitsemalla Fortumin 12 kuukauden kiinteähintaisen sähkösopimuksen saat mielenrauhan ja mahdollisuuden tarkistaa markkinatilannetta vuoden kuluttua, minkä jälkeen voit päättää, haluatko uusia sopimuksen vai siirtyä eri sopimustyyppiin.

Hur skiljer sig ett fast elavtal från andra avtalstyper

I andra typer av elavtal, till exempel ett elavtal för spotprisbyte, kan elpriset variera beroende på marknadssituationen. Det gör att elräkningen kan vara olika varje månad, beroende på vad marknadspriset på el har varit.

Fördelarna med ett elavtal till fast pris

Förutsägbarhet och stabilitet

Som nämnts ovan är den största fördelen med ett elavtal till fast pris dess förutsägbarhet och stabilitet. Priset på el förändras inte efter marknadsläget, så elanvändaren vet exakt hur stor hans elräkning är varje månad. Detta kan hjälpa till med budgetering och planering.

Skydd mot prisförändringar

Ett elavtal till fast pris ger skydd mot prisfluktuationer på energimarknaden. Det innebär att om marknadspriset på el stiger kommer konsumenter som omfattas av ett fastprisavtal inte att drabbas av denna höjning. Detta skydd kan vara särskilt användbart under tider när energipriserna är på uppgång.

Nackdelar med ett fast pris elavtal

Du kan gå miste om eventuella besparningar

Å andra sidan, om marknadspriserna faller, kommer konsumenter som omfattas av fastprisavtal inte att gynnas av denna nedgång. De fortsätter att betala samma pris för el, även om det är billigare på marknaden.

Det fasta elpriset kan vara högre

Dessutom, eftersom fastpriskontrakt innebär att säljaren tar risken för prisfluktuationer, kan de initialt bli dyrare än kontrakt som följer marknadspriser. Det innebär att initialpriset på ett fastpriskontrakt kan vara högre än till exempel ett spotpriskontrakt.

Nu ska vi titta på hur du ansöker om ett elavtal till fast pris och vilka punkter du bör vara uppmärksam på när du tecknar ett avtal.

Hur tecknas ett elavtal med fast pris?

Jämförelse och undersökning

Innan du tecknar ett elavtal till fast pris är det viktigt att jämföra de avtal som olika elbolag erbjuder. Detta kommer att hjälpa dig att förstå vilka alternativ som finns tillgängliga och vilket avtal som bäst passar dina behov. Du kan använda olika onlinetjänster för att jämföra elavtal.

Avtalsvillkoren

När du har hittat ett lämpligt elavtal, läs villkoren i avtalet noggrant. Kontrollera till exempel om kontraktet har en bindningstid, vilka serviceavgifter som ingår i kontraktet och hur mycket el kostar i ett fastprisavtal.

Teckna avtalet

När du är nöjd med ditt val kan du göra ett elavtal. Detta görs oftast på elbolagets hemsida. Se till att kontrollera detaljerna i avtalet innan du undertecknar det.

Vad ska man vara uppmärksam på när man tecknar ett elavtal till fast pris?

Jämförelse av pris och andra villkor

Som nämnts ovan är det viktigt att jämföra de kontrakt som erbjuds av olika elbolag. Var uppmärksam inte bara på priset, utan också på andra villkor i kontraktet, såsom deadlines och serviceavgifter.

Förstå riskerna

Kom ihåg att ett fastprisavtal har sina egna risker. Om elpriset faller på marknaden kommer du inte att gynnas av denna prissänkning. Å andra sidan, om priserna stiger, är du skyddad från denna uppgång.

Uppskatta ditt elbruk

Att utvärdera din egen elförbrukning kan hjälpa dig att välja rätt kontrakt. Använder du mycket el kan ett fastprisavtal vara ett bra alternativ eftersom det skyddar dig från prisökningar.

Fast el eller börsel?

Valet mellan ett fast elavtal och bytesel beror till stor del på din livssituation och din inställning till risk. För att underlätta jämförelsen presenterar vi två fiktiva personer, Budget-Berta och Lugna Lars.

Budget-Berta håller en strikt budget och övervakar regelbundet elmarknadspriserna. Han är redo att arbeta för att hitta bästa möjliga erbjudanden och dra nytta av fluktuationer i elpriset. Bertas val är oftast bytesel, eftersom det är viktigt för henne att maximera besparingen och dra fördel av låga marknadspriser. Detta kan dock innebära större risk och prisvolatilitet.

Lugna Lars, å andra sidan, värdesätter förutsägbarhet och lätthet. Han vill inte lägga tid på att följa elmarknaden eller oroa sig för variationen i storleken på elräkningen från månad till månad. Det viktigaste för honom är att storleken på elräkningen är förutsägbar och lika stor varje månad. Lars är mer benägen att välja ett fast elavtal som ger ett stabilt pris under hela avtalsperioden, även om det ibland kan innebära att han inte drar nytta av de lägsta priserna på marknaden.

Båda kontraktstyperna har sina egna för- och nackdelar och passar olika behov. Ditt val beror på vilken av dessa profiler som liknar dig mer. Det viktigaste är att du gör ett val som stödjer dina egna ekonomiska mål och livsstil.

EgenskapweBörselFast pris
Elpris i FinlandVarierar varje timme efter marknadspriserPriset förblir detsamma under hela avtalsperioden
BesparningarBesparningar är möjliga om du kan konsumera el när priserna är som lägsta.Priset är alltid detsamma, så det finns ingen möjlighet att spara genom att schemalägga elförbrukningen. Däremot kan du spara tid när det inte finns något behov av att byta elprisförändringar
HustypPassar bäst för villor och egnahemshus där det går att reglera elförbrukningenRekommenderas för höghus där elförbrukningen är konstant

Se även: Elavtal vid flytt

Vanligt ställda frågor

Är det värt att teckna ett fast elavtal?

Ett fast elavtal skyddar dig från prisförändringar under avtalsperioden. Men om du tror att elpriset kommer att minska i framtiden kan ett fast elavtal kosta mer än ett rörligt elavtal.

Priset på ett fast elavtal är detsamma under hela avtalsperioden. I slutet av kontraktet kan dock elpriset ändras för nästa avtalsperiod.

Det kan vara möjligt att säga upp ett fast elavtal, men det kan orsaka uppsägningskostnader. Vi rekommenderar att du läser avtalsvillkoren och kontaktar ditt elbolag för mer detaljerad information.

Oftast kan du byta från ett fast elavtal till ett annat, men det kan innebära byteskostnader. Kontrollera avtalsvillkoren eller kontakta ditt energibolag för mer information.

Priset för elöverföring är inte fast. Det varierar beroende på många faktorer, som var du bor och hur mycket el du använder. Överföringspriser för el bestäms av lokala eldistributionsbolag och kan ändras över tiden.

Paketel är en form av elavtal där kunden betalar ett fast månadspris oavsett sin elförbrukning. Det kan vara ett bra alternativ om din elförbrukning är jämn och förutsägbar, men använder du lite el kan paketel bli dyrare än andra avtalstyper.

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen är en av grundarna av Sähkösopimukset.com och en plattformsexpert med över 10 års erfarenhet. Hans mål är att bygga den bästa jämförelsesidan för elavtal i Finland – inget mer.

Finlands bästa jämförelsesajt för elavtal – inget mer än det.

FO-nummer: 3351195-8
Kontakta oss: [email protected]

Fortum
Nordic Green Energy
Väre
Oomi

© 2023 Sähkösopimukset.com

Sähkösopimukset.com
Logo