Elavtal

Vi listar olika elavtal efter avtalstyp. Läs nedan vilken typ av elavtal som passar dig bäst.
Löydä suomen edullisin sähkösopimus
Börsel
Tidsbundet elavtal
Sähkösopimukset tausta
Tills vidare gällande elavtal
Elavtal för studerande
Företagsel

Börsel

Böeselavtalet är ett flexibelt avtal där elpriset beror på marknadssituationen. Börsel har vanligtvis en fast månadsavgift och ett timpris beräknat enligt elbörsen Nord Pool. Denna kontraktstyp gör att du kan spåra elpriset och schemalägga förbrukningen för de billigaste timmarna.

Fast elavtal

Ett fast elavtal innebär att elpriset är låst under hela avtalsperioden. Fastpriskontrakt kan vara tidsbegränsade eller tillsvidare. Ett fast elavtal är särskilt lämpligt för den som vill ha visshet om elpriset och inte vill följa elmarknadens prisfluktuationer.

Tidsbundet elavtal

Ett tidsbestämt elavtal är vanligtvis ett elavtal som är giltigt i 1-3 år, under vilket priset förblir detsamma. Efter avtalstidens utgång övergår avtalet ofta automatiskt till obestämd tid, vilket gör att elpriset kan ändras. Fördelen med ett tidsbundet elavtal är prisstabiliteten, men å andra sidan är jämförelse av elpriser och byte av kontrakt mitt i avtalsperioden inte möjligt utan en uppsägningsavgift.

Tills vidare gällande elavtal

Det tills vidare gällande elavtalet förnyas automatiskt utan tidsfrist och kan sägas upp när som helst. Elpriset i detta kontrakt kan vara fast eller följa marknadspriser. Avtalet, som gäller tills vidare, erbjuder flexibilitet och möjlighet att byta elleverantör om ett bättre erbjudande kommer.

Grön el

Gröna elavtal har blivit vanligare i takt med att fler och fler konsumenter vill stödja produktion av förnybar energi. Gröna elavtal baseras vanligtvis på el producerad av vind-, sol- eller vattenkraft. Dessa kontrakt kan vara tidsbegränsade, tillsvidare- eller utbyteselavtal.

Företagsel

Företagsel är avsedd för företag och samhällen. Företagens elavtal kan vara antingen tidsbegränsade eller tillsvidare och de kan ta hänsyn till företagets särskilda behov och önskemål. Företagens elavtal erbjuder ofta tilläggstjänster, såsom energiledningstjänster.

Vanligt ställda frågor

Hur tecknar man ett elavtal?

Ett elavtal görs genom att först välja lämplig elleverantör och avtalstyp. Jämförelsen bör göras noggrant, eftersom avtalsvillkoren och priserna varierar mellan olika säljare. Det går oftast att sluta ett elavtal på elleverantörens hemsida eller per telefon.

För att ingå ett avtal behöver du vanligtvis ett personnummer eller företagets Y-personnummer och adressuppgifter.

Om du vill byta elleverantör kommer den nya leverantören vanligtvis att hantera uppsägningen av det gamla avtalet åt dig. Kontrollera dock alltid med den nya säljaren om uppsägning är en del av deras tjänster. Om du själv vill säga upp elavtalet går det oftast att göra det på elleverantörens hemsida eller per telefon.

Observera att uppsägning av ett visstidskontrakt före avtalstidens utgång kan medföra uppsägningsavgifter.

Man kan inte leva utan elavtal eftersom uppvärmningen oftast går med el och det mesta av maten finns i kylskåpet som inte fungerar utan el. Dessutom finns det ingen ström till telefonen. Elbolaget kommer förmodligen att stänga av elen ganska snabbt om du inte betalar räkningen. Vi rekommenderar ett börselavtal. Det slutliga priset på din elräkning, som är en grundbetalning på några euro, beror bara på din användning. Vänligen kontrollera våra elbesparingstips i artikelsektionen.

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen är en av grundarna av Sähkösopimukset.com och en plattformsexpert med över 10 års erfarenhet. Hans mål är att bygga den bästa jämförelsesidan för elavtal i Finland – inget mer.

Finlands bästa jämförelsesajt för elavtal – inget mer än det.

FO-nummer: 3351195-8
Kontakta oss: [email protected]

Fortum
Nordic Green Energy
Väre
Oomi

© 2023 Sähkösopimukset.com

Sähkösopimukset.com
Logo