Elpris Finland - Vad består det av?

Det finns många orsaker till höga elpriser – prisökningar i hela Europa på grund av minskad tillgång på naturgas, torrt och kallt väder och allmän ekonomisk osäkerhet.

Endast en tredjedel av elpriset är faktisk elenergi. I Finland måste man också komma ihåg beskattning och elöverföring. Dessa delar utgör det slutliga beloppet på elräkningen.

Sähkölasku muodostuu kolmesta osa-alueesta:

1. Beskattning

En tredjedel av elpriset går till el och mervärdesskatt (10 %). Regeringen sänkte momsen från tidigare 24 % till 10 % i december 2022. Finland har även bett EU-kommissionen om tillstånd att beskatta el med 0 %.

2. Elöverföring

Med elöverföring avses det överföringspris som ditt lokala elbolag tar ut. Överlåtelseavgiften kan inte lämnas på anbud, eftersom den bestäms av din bostadsort. Priset på elöverföring kan dock inte höjas med "mer än" 15 procent på ett år.

3. Elenergi

Priset på elenergi uppstår när elproducenten säljer den elenergi den producerar till elföretag. Priset baseras till stor del på efterfrågan och utbud, det vill säga generell elförbrukning ökar också priserna.

Elprisutvecklingen i Finland: hur ser 2000-talet ut som helhet?

Låt oss sedan se hur elpriset har utvecklats i Finland. Vi anger priset i enheten MWh (1 MWh = 1000 kWh).

När vi tänker på 2000-talet har elpriset varit i genomsnitt 37 €/MWh. År 2000 var priset endast 15 €/MWh.

Den största prisökningen sågs 2010–2011, då det genomsnittliga elpriset var 53,06 €/MWh. 

År 2020 var börspriset på el exceptionellt låg i de nordiska länderna. Årsgenomsnittet var endast 28 €/MWh. Den främsta orsaken till det låga elpriset var den höga nederbörden och det exceptionellt snöiga vädret i Norge. 

MÅNAD / ÅR20222021202020192018
JANUARI13.236.353.376.924.60
FEBRUARI10.057.083.055.805.38
MARS10.724.762.534.965.65
APRIL9.844.562.465.144.99
MAJ16.455.702.414.944.79
JUNI17.376.963.503.815.85
JULI22.839.772.515.696.70
AUGUSTI32.428.455.036.056.88
SYYSKUU26.6611.074.696.056.32
OKTOBER14.078.043.855.745.57
NOVEMBER24.2210.653.425.676.21
DECEMBER23.9223.984.874.766.49
Nordpool-elens spot-prismedeltal (kWh) under olika månader

Utvecklingen av elpriset 2022

I historiens spegel har utvecklingen av elpriset sett sin bottenlinje 2022. Elpriset har i genomsnitt uppgått till 170 €/MWh, det vill säga 17 cent/kWh. Priset är mångdubbelt jämfört med till exempel "peaken" i början av 2010-talet.

Genomsnittet av sommarmånaderna har varit så mycket som 24,6 cent/kWh. Anledningen till det höga priset var bland annat en torr sommar och ekonomiska sanktioner mot Ryssland.

I december 2022 kostade elen i genomsnitt 23,92 cent/kWh.

Varför stiger elpriset i Finland?

Många tänker säkert, varför ör el så dyrt just nu?

Det finns ingen enskild orsak, det vill säga ökningen av elpriset är summan av många faktorer. Låt oss sedan titta på fem (5) orsaker som har ökat elpriset i Finland. 

Några anledningar till de stigande elpriserna:

 • Stigande energipriser (särskilt olja och gas)
 • Nivån på kärnkraftverksproduktionen
 • Priset på utsläppsrätter
 • Elbruk
 • Torrt och kallt väder

Prisökning på energi (olja, gas m.m.)

Priset på energi steg rejält under 2022. Speciellt olje- och gaspriserna är rekordhöga. Tidigare importerades upp till 92 % av naturgasen från Ryssland, men importen stoppades i maj 2022. Idag har priset på gas ökat med upp till +450 %. 

Det ökade energipriset går hand i hand med elpriset. När bränslepriset börjar sjunka påverkar det också priset på elenergi. 

Nivån på kärnkraftverksproduktionen

Att använda kärnkraft är till stor del en politisk diskussion, som vi inte tänker fördjupa oss i. Antalet kärnkraftverk har dock minskat, vilket också direkt påverkar det ökade elpriset.

När Olkiluoto 3 börjar fungera i Finland kommer det att sänka elpriset avsevärt. Det finns för närvarande fyra (4) kärnkraftverksenheter i drift i Finland. År 2020 kom endast 34 % av Finlands elproduktion från kärnkraft. 

Priset på utsläppsrätter

Europeiska energi- och industriföretag handlar med hur mycket koldioxid de får släppa ut i miljön. Systemet för handel med utsläppsrätter är ett EU-verktyg som syftar till att minska CO2-utsläppen. För närvarande kostar det upp till 100 € att släppa ut ett (1) ton koldioxid i atmosfären – det är mer än någonsin tidigare.

Det säger sig självt att det rekordhöga priset på utsläppsrätter också återspeglas i det stigande elpriset. Låt oss för jämförelsens skull nämna att för tio (10) år sedan var priset endast 10 euro per ton koldioxid.

Elbruk

Den allmänna elförbrukningen och övrig förbrukning ökar år efter år. Till exempel, 2021 ökade den totala elförbrukningen med upp till 6 %. Ju mer efterfråga finns, desto mer kostar elenergin naturligtvis. Detta är ett normalt fenomen i samhällsutvecklingen. Ett bra exempel på detta är brytningen av bitcoins, vilket som ett nytt fenomen ökar energiförbrukningen runt om i världen.

På motsvarande sätt kan du minska din egen elförbrukning, vilket sänker priset på elräkningen. I längden sänker det också elpriset – om alla människor agerade så. 

Torrt och kallt väder

Ja, vädret påverkar också elpriset. Torrt och kallt väder gör det svårt att producera vattenkraft och vindstilla väder påverkar vindkraften. Som vi nämnde tidigare var börspriset på el historiskt lågt 2020 – eftersom det var ett regnigt år. 

Generellt kan man konstatera att varma och regniga vintrar sänker elpriset. Även väderprognosen kan öka eller sänka elpriset.

Vilken väg går elpriset: en realistisk förutsägelse för 2023

Priset på el kommer att stabiliseras under 2023, men pristoppar på upp till 50 cent/kWh är möjliga under de kalla vintermånaderna. Den högsta toppen kommer troligen att ses i december i år, eller nästa år i januari-februari. 

Elprisprognosen för 2023, det vill säga det framtida priset för våren är 18 cent/kWh. Framtidspriset innebär att det aktuella priset har avtalats i förväg med elförsäljaren.

Olkiluoto 3 och de nya vindkraftverken kommer att öka Finlands egen elproduktion så mycket att vi kan vara självförsörjande för första gången sedan 1960-talet.

Vi kan tala om en betydande fråga, eftersom importen från Ryssland stoppades i maj - efter att den hade pågått i mer än 30 år. 

Elprisets uppskattning 2023

 • I februari och mars ligger elpriset på cirka 10 cent/kWh.
 • Från april till maj och framåt gör säljare affärer till ett pris av 8 cent/kWh.
 • Sommaren 2023 beräknas elpriset bli 7-8 cent/kWh.

Så skyddar du dig mot stigande elpriser: här är 8 tips för att överleva energikrisen!

Även om vi inte kan göra något åt ​​energikrisen eller inflationen kan du minska din elräkning med några enkla saker.

Med dessa åtta (8) tips kan du spara på din elräkning:

 • Konkurrensutsätt ditt elavtal

  Att lägga anbud kan ske snabbt genom Sähkösopimukset.com, utan extra kostnader. Det enklaste sättet att spara på elpriset är att välja det billigaste elavtalet

 • Utnyttja elobolagets tilläggstjänster

  Flera elbolag erbjuder pris- eller växelskydd. Med hjälp av dessa kan du byta avtal t.o.m. under kontraktperioden.

 • Var noggrann med ett tidbundet avtal

  Priset på el är ofta billigare i långa kontrakt, men var försiktig. Experter har förutspått en betydande nedgång i elpriset våren 2023. 

 • Minska på bastubadandet

  För närvarande kan uppvärmning av en elektrisk bastu kosta upp till 10 euro. Självklart varierar slutkostnaden beroende på bastun och uppvärmningstiden. Om du värmer bastun flera gånger i veckan bör du dra ner på bastun lite (åtminstone tills vidare). 

 • Sänk rumstemperaturen

  Jos asunnon lämpötilaa laskee yhdellä (1) asteella, laskee se samalla lämmityskustannuksia noin 5 %. Pitkässä juoksussa ero on merkittävä, etenkin sähkölämmitteisessä omakotitalossa. 

 • Skaffa en luftvärmepump

  I Finland kan en luftvärmepump spara upp till 40 % i uppvärmningskostnader. Beroende på lägenhet kan den årliga elförbrukningen minska med 3 000 – 8 000 kWh. Även om engångsinvesteringen av en luftvärmepump är stor, betalar den sig i den rådande energikrisen inom ett år.

 • Föredra vatten-, el- och solkraft

  Ju mer förnybar energi är att föredra, desto bättre kommer vi att göra det i framtiden. Bor du vid en sjö kan du producera din egen el. Solpaneler kan installeras i nästan alla småhus.

 • Använd bondförnuft

  Sunt bondförnuft kan spara mycket el i längden och därmed även pengar. Låt inte lamporna vara tända i onödan. Undvik 15 minuters duschar och tvätta alltid kläderna på en full maskin. Slå inte på TV:n som "bakgrundsbrus". Små bäckar kan växa till en större helhet.

Elpris - en sammanfattning

Energikris har kraftigt höjt elpriset i Finland och på andra håll i Europa. Framför allt har upphörandet av rysk import ökat priset på energi (gas, olja) bland annat - och detta återspeglas också i elpriset.

Elpriset 2022 har varit i snitt 17 cent/kWh, under sommarmånaderna till och med mer än 24 cent per kilowattimme. När vi tänker på 2000-talet i Finland har det genomsnittliga elpriset bara varit 3-6 cent/kWh. 

Den största prisökningen var i december 2022 och under första kvartalet 2023.

Det är dock ljus i slutet av tunneln. Det framtida elpriset sjunker klart när vi går mot sommarmånaderna. En viktig faktor för att beräkna terminspriset är Olkiluoto 3 och nya vindkraftverk i Finland.

Den kommande vintern kommer att bli ekonomiskt utmanande för många finländare, men du kan minska din elförbrukning genom att vidta åtgärder. Vi rekommenderar också att du konkurrensustätter ditt nuvarande elavtal - du kan spara hundratals euro per år.

Vanligt ställda frågor

Många saker påverkar elpriset. Till exempel har stigande gas- och oljepriser också påverkat elpriset. Den allmänna ekonomiska tillväxten och inflationen är också en viktig orsak till högre priser. 

Den största orsaken är förmodligen den allmänna ekonomiska tillväxten, som kraftigt har höjt priset på bränsle och kol – och det påverkar elpriset. Till exempel importerades 92 % av naturgasen från Ryssland, men i dagsläget importeras gas från andra håll. Och det är dyrare. 

Det första du bör göra är att ansöka om ditt eget elavtal. Andra allmänt användbara tips är att skaffa en luftvärmepump, minska bastuanvändningen och använda sunt förnuft. Det är inte värt att ha lamporna tända för ingenting – eller ta en dusch i 15 minuter varje dag. 

Under de första dagarna av 2023 var elpriset fortfarande högt. Men under årets kommande kvartal kommer priserna att sjunka drastiskt, även under 5-10 cent per kilowattimme. Ökningen av Olkiluoto 3 och vindkraftverk kommer att sänka elpriset i Finland.

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen on Sähkösopimukset.com:n yksi perustajajäsenistä ja alustateknologioiden ammattilainen yli 10 vuoden kokemuksella. Hänen tavoitteenaan on rakentaa Suomen paras sähkösopimusten vertailusivusto - ei sen enempää.

Sähkösopimukset.com
Logo