Billigaste tills vidare gällande elavtal

Med tills vidare gällande elavtal avses ett avtal som löper utan angivet slutdatum.

Sopimuksesta voidaan käyttää myös sanaa ”jatkuva sähkösopimus”. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ehdot ja hinta voi muuttua kesken sopimuskauden.

Var kan jag hitta det billigaste tillsvidarekontraktet?

Det billigaste kontraktet som gäller tills vidare finns i prisjämförelsen. Det tills vidare gällande elavtalet fortsätter tills kunden eller elleverantören beslutar att säga upp det.

POPULÄRAST
Nordic Green Energy

NGE Ilmasto pörssisähkö

Månatlig grundavgift: 3,99€
Avtalstyp: tills vidare 
0,45snt / kWh + Spot
Fortum

Fortum Tarkka spot

Månatlig grundavgift: 4,90€
Avtalstyp: tills vidare
0,59snt / kWh + Spot
Väre

Väre börsel

Månatlig grundavgift: 4,95€
Avtalstyp: tills vidare
0,72snt / kWh + Spot

Kontraktet är även känt som löpande elavtal. Det är motsatsen till ett tidsbestämt elavtal, där varaktigheten av avtalsperioden är tydligt definierad, till exempel ett år.

Villkoren i det tills vidare gällande elavtalet, såsom priset, kan variera över tiden. Elbolaget kan ha rätt att ändra priser eller villkor i avtalet under vissa förutsättningar. Kunden har däremot möjlighet att byta till en annan elleverantör eller elavtal om han vill dra nytta av bättre priser eller villkor. Denna kontraktstyp erbjuder flexibilitet eftersom den tillåter dig att säga upp kontraktet när som helst utan extra kostnader eller begränsningar.

Däremot finns det vissa nackdelar förknippade med elavtal som gäller tills vidare. En betydande nackdel är det instabila elpriset, som kan variera beroende på marknadssituationen. Det innebär att din elräkning kan bli högre eller lägre varje månad, och du måste aktivt övervaka priserna. Billig el i Finland är inte längre självklart.

Vad består priset på ett tills vidare elavtal?

Kontraktet som gäller tills vidare är för det mesta börselavtal, där du endast betalar för användningen enligt börselens pris, utöver en mindre grundavgift. Ibland finns det även fasta elavtal som gäller tillsvidare.

Grundavgift: Vanligtvis några euro

Avgift för elenergi: Beror på bytespriset på el, som varierar. Du kan anpassa elförbrukningen efter priset och på så sätt spara pengar. Om du däremot lyckas sluta en fast affär är priset per förbrukad kilowattimme alltid detsamma.

Billigaste tills vidare gällande elavtal

Det billigaste elavtalet som gäller på obestämd tid är för närvarande Fortum Tarkka. Fortum är ett solvent inhemskt elbolag noterat på börsen. Ett annat bra alternativ är Nordic Green Energy Ilmasto, om du letar efter en producent av grön el.

Uppsägning av ett tillsvidareavtal

Uppsägning av ett tills vidare gällande elavtal är oftast ganska enkelt. För tillsvidare gällande elavtal är den allmänna uppsägningstiden högst två veckor. Det stadgas i konsumentskyddslagen.

Här är den allmänna processen för att säga upp ett tillsvidarekontrakt för el: 

  1. Kontrollera avtalshandlingarna: Bekanta dig med villkoren i elavtalet och kontrollera vad det står om uppsägning och uppsägningstid. Där kan du få information om hur och när du kan säga upp avtalet.
  2. Kontakta elleverantören: Kontakta ditt elbolag och informera dem om din avsikt att säga upp avtalet. Du kan vanligtvis göra detta via telefon, e-post eller via ett onlineformulär. Se till att du får en skriftlig bekräftelse på din uppsägning.
  3. Du får den slutliga elräkningen i slutet av uppsägningstiden. Se till att du kontrollerar räkningen och betalar den i tid. Det är viktigt att du följer villkoren i elavtalet när du säger upp avtalet och ger dig tillräckligt med tid för uppsägning. I allmänhet har ett tillsvidareavtal en uppsägningstid på två veckor.

2024 under en begränsad tid eller på obestämd tid?

På sikt har ett elavtal som gäller på obestämd tid varit mer överkomligt, och särskilt sedan energikrisen startade, tidsbegränsade kontrakt har högre marginaler för elbolagen , så de är inte alltid överkomliga. Men tänk på vad som är bättre för dig. Vill du binda dig till samma pris under en längre tid? Kanske vill du hålla dörrarna öppna och observera situationen? I så fall är ett elavtal som gäller på obestämd tid mer lämpligt.

Tills vidare gällande elavtal till egnahemshus

Är tills vidare gällande elavtal tillgängliga till villor och egnahemshus? Ja! Även om småhusboende byter bostad mer sällan än flerbostadshus, är ett tillsvidarekontrakt möjligt för enfamiljshus. Om du inte vill binda dig för en längre tid passar ett tills vidare gällande elavtal för boende i villa, oavsett typ av uppvärmningstyp

Tillsvidareavtal för företag

Letar du efter företagsel och vill inte binda dig? Då ska du välja ett tills vidare-avtal. De för närvarande giltiga elavtalen för företag erbjuds av nästan alla energibolag. För tillfället rekommenderar vi Fortums Tarkka.

Ett tills vidare gällande elavtal utan grundavgift

För närvarande finns det, enligt vår information, inget elavtal utan grundavgift som gäller på obestämd tid, men du kan vara säker på att vi uppdaterar den på vår sida så snart vi hittar en. Vi får så många frågor om dessa, även om själva grundavgiften bara är runt några euro. Grundavgiften består av att elproducenterna ska betala elöverföringsföretagen för underhåll och skötsel av elnät, oavsett pris på el.

Elavtal som gäller tills vidare - för- och nackdelar

Plussat:
  • Joustavuus: Toistaiseksi voimassa oleva sopimus antaa sinulle joustavuuden, koska se ei sido sinua tiettyyn ajanjaksoon. Voit irtisanoa sopimuksen milloin tahansa ilman lisäkustannuksia tai rajoituksia.
  • Lätthet: Att göra ett avtal är vanligtvis enkelt och kan ofta göras snabbt online eller via telefon. Du behöver inte oroa dig för att skriva på ett nytt kontrakt eller förnya ett gammalt kontrakt med jämna mellanrum.
  • Möjlighet att dra nytta av förändringar på marknaden: Avtalet som gäller tills vidare ger dig möjlighet att dra nytta av förändringar på elmarknaden. Om elpriset sjunker kan du enkelt byta till en annan leverantör eller ett annat avtal.
Nackdelar:
  • Instabilt pris: I kontrakt som gäller tills vidare kan elpriset variera under avtalsperioden. Det gör att priset kan stiga oväntat, vilket kan orsaka ekonomiska utmaningar. Om du värdesätter fullständig stabilitet är ditt val elavtal med fast pris.
  • Brist på konkurrens: Eftersom tillsvidarekontrakt i allmänhet inte är bundna till en viss tidsperiod, kan anbudsgivare ha mindre incitament att erbjuda attraktiva priser eller förmåner. Du kan gå miste om några rabatter eller förmåner som leverantörer endast erbjuder för tidsbundna elavtal.
  • Risk för uppsägning av avtalet: Eftersom avtalet inte är bundet till en viss period, kan elleverantören besluta att säga upp avtalet eller ändra villkoren i avtalet genom att meddela detta i förväg. Detta kan orsaka besvär för dig och kräva att du hittar ett nytt kontrakt.

Vanligt ställda frågor

Vad är skillnaden mellan ett tidsbundet och ett tills vidare elavtal?

Ett tidsbundet elavtal gäller under en viss tid, till exempel ett år, medan ett tillsvidareavtal på el löper automatiskt tills det sägs upp.

Kan priset på ett elavtal som gäller tills vidare ändras?

Finlands bästa jämförelsesajt för elavtal – inget mer än det.

Kontakta oss: info@sahkosopimusinfo.com

Fortum
Nordic Green Energy
Väre
Oomi

© 2024 Sähkösopimukset.com

Sähkösopimukset.com
Logo