Oomi - Intro, elavtal & erfarenheter

Oomi har blivit en aktör att räkna med på den finska elmarknaden och erbjuder ett brett utbud av prisvärda elavtal.
Uppdaterad: 20.02.2024

Oomi Energia OY esittely

Yrityksen osoite: Karhumäentie 3, 01530 Vantaa
FO-nummer: 3101315-4
Puhelinnumero: (09) 2522 1122
Nettisivut: https://oomi.fi/
Perustettu: 2019

Oomi elavtal

Oomi Kiinteä 24 mån & 12 mån

Oomin Kiinteä är ett säkert val. Det är ett tidsbestämt elavtal som låser priset på el under hela avtalsperioden, så du slipper eventuella fluktuationer i marknadspriserna. Ett fastprisavtal ger förutsägbarhet och ekonomisk trygghet.

Bäst lämpad för: Ekonomi som värdesätter prisstabilitet och vill undvika eventuella marknadsförändringar i elpriset.

Oomi Jousto 24 mån & 12 mån

Detta kontrakt kombinerar ett fast pris med en konsumtionseffekt som varierar efter marknadspriser, vilket ger en balans mellan förutsägbarhet och att dra nytta av marknadspriserna.

Bäst lämpad för: Kunder som vill dra fördel av fluktuationer i elmarknadspriserna och som kan anpassa sin elanvändning efter de billigaste priserna.

Oomi Kesto

Ett tills vidare avtal som erbjuder fullständig flexibilitet utan deadline.

Bäst lämpad för: Konsumenter som letar efter maximal flexibilitet och inte vill binda sig till ett visstidskontrakt.

Oomi Aktiv

Detta utbyteselavtal följer marknadspriset på el och ger kunderna möjlighet att dra fördel av prisfluktuationer på elmarknaden.

Bäst lämpad: För dig som aktivt vill övervaka och dra nytta av elprisförändringar och som kan anpassa sin användning för att matcha marknadspriserna.

Prisvärdheten för Oomis elavtal

När man analyserar överkomligheten för Oomis elavtal måste flera faktorer beaktas, såsom priset på el, avtalstyper, avtalsvillkor, kundservice och mervärdestjänster. 

När det gäller konkurrenskraft är de fastprisavtal som Oomi erbjuder tydligt prissatta och erbjuder kunderna stabilitet vad gäller elpriset. 

Det bästa sättet att bedöma konkurrenskraften är att jämföra det billigaste elavtalet efter dina egna behov och konsumtionsvanor. Vår sida hjälper kunder att hitta de bästa erbjudandena och erbjudandena på marknaden så att de kan fatta ett välgrundat beslut. 

När man jämför Ooms priser med en annan leverantörs bytespriser, såsom NGE, är det viktigt att ta hänsyn till både priser och mervärdestjänster, vilket kan påverka den totala kostnaden. Till exempel kan grundbetalningen, uppsägningstider och eventuella tilläggstjänster, såsom ytterligare förnybara energiprodukter, påverka valet. 

Oomis historia

Oomi Oy grundades 2020, när flera regionala energibolag, såsom Vantaan Energia, Lahti Energia, Pori Energia, Oulun Seudun Sähkö och Oulun Sähkönmyinty Oy och deras aktieägare, beslutade sig för att gå samman. 

Företagets grundare hade redan en gedigen erfarenhet och expertis inom området, vilket hjälpte Oom att snabbt nå en betydande position på marknaden.

De tjänster och produkter som företaget erbjuder är mångsidiga. I Oomis utbud finns elkontrakt och olika energilösningar, såsom solelsystem och elbilsladdningslösningar. Företaget strävar efter att vara en pionjär inom utvecklingen av nya produkter och tjänster och betonar kundnöjdhet, pålitlighet och ansvar i sin verksamhet.

Oomi framhåller vikten av lokal förankring, även om den verkar i hela landet. Företagets värderingar och uppdrag fokuserar på att göra kundens vardag enklare och tillhandahålla tydliga och människovänliga tjänster. 

Oomi kundservice

Oomis kundtjänst har fått beröm av Sähkösäsämäset.com-teamet baserat på deras erfarenheter. Vårt team har funnit att tjänsten är expert och det är lätt att komma i kontakt med kundtjänst. 

Men i samband med utarbetandet av denna guide till elavtal ville Sähkösäköset.com säkerställa kvaliteten på kundservicen. 

Oomis kundtjänstbot (som heter Pertti) gav snabba svar, även om den inte förstod alla frågor.

Ytterligare bekräftelse på kvaliteten på kundservicen erhölls dock när man kontaktade kundtjänsten som underhålls av människor. 

Livechatttjänsten är tillgänglig på vardagar från 09:00 till 17:00, och det har visat sig vara ett bekvämt sätt att komma i kontakt med en expert. Om chatt inte är en lämplig kontaktmetod kan du även ringa Oomis kundtjänst direkt på 09 2522 1122.

Baserat på recensioner på internet har Oomis kundtjänst fått beröm för att de bryr sig om kunden och servicen har varit okunnig och omtänksam. Vissa kunder har dock rapporterat långa kötider till telefontjänsten

Som helhet har Oomi investerat i sin kundservice och erbjuder både automatiserade och personliga servicekanaler för att stödja sina kunder. Detta är en del av deras strävan att ge kvalitativ service och support för kundernas olika behov relaterade till elavtal. 

Oomi erfarenheter

Även om erfarenheterna av Ooms tjänster till största delen är positiva, är det viktigt att inse och erkänna att varje kunds upplevelse är individuell. Det är därför Oomis aktiva Facebook-sida ger en värdefull kanal för kunder att dela sina erfarenheter och få stöd och information från andra användares feedback. Bolagets satsning på synlighet och kundservice ger en bild av hur Oomi reagerar och svarar på sina kunders feedback i realtid, vilket är en väsentlig del av den kontinuerliga utvecklingen av tjänsten och upprätthållande av kundnöjdheten.

Oomis online service

Oomis onlinetjänster ger kunderna enkel tillgång till deras elavtalsinformation, förbrukningsinformation och fakturor. I tjänsten kan du:

  • Se giltiga och uppsagda avtal 
  • Övervaka elförbrukningen 
  • Uppskatta beloppen för framtida fakturor. 

Kunder kan registrera sig för tjänsten med banklegitimation eller mobilcertifikat och få de vanligaste elektroniska ärendena hanterade när som helst. Baserat på vår erfarenhet är tjänsten mycket användarvänlig och stödjer kunden i att hantera elkontraktet.

Uppsägning av Oomi-kontraktet

Uppsägning av ett Oomi elavtal är möjligt genom att kontakta kundtjänst. Processen innefattar kontroller och eventuell avräkning av fakturor. Du kan säga upp avtalet via nättjänsten, antingen i samband med en flyttbesked eller om du flyttar till en ny adress. 

  • Ett tidsbundet avtal kan sägas upp i vissa situationer, till exempel i samband med en flytt. 
  • Tillsvidare gällande avtal sägs upp utan separata kostnader och uppsägningen meddelas direkt till elnätsföretaget.

Slutord

Oomi erbjuder konkurrenskraftiga elavtalsalternativ, där alla kan hitta den som passar deras behov. Oavsett om det är ett fastprisavtal eller bytesel som lever enligt marknadspriser strävar Oomi efter att möta konsumentens elbehov flexibelt och kostnadseffektivt. Kvaliteten på kundservicen och enkelheten att använda onlinetjänster är en del av Oomis kundorienterade arbetssätt. Lär dig mer om Oomis elavtal och hitta det bästa alternativet för dig.

Finlands bästa jämförelsesajt för elavtal – inget mer än det.

Kontakta oss: info@sahkosopimusinfo.com

Fortum
Nordic Green Energy
Väre
Oomi

© 2024 Sähkösopimukset.com

Sähkösopimukset.com
Logo