Nordic Green energy - elavtal & erfarenheter

Nordic Green Energy betjänar mer än 75 000 hushåll och tusentals företag, erbjuder skräddarsydda elavtal och hjälper kunder att hantera sin energiförbrukning. 

Företaget är stolta över sitt miljöansvar och strävar ständigt efter att främja den gröna omställningen, samtidigt som det erbjuder högkvalitativ kundservice.
Uppdaterad: 08.01.2024

Nordic Green Energys elavtal

Ilmasto börsel

El utan koldioxidutsläpp, vars pris bestäms enligt börskurser. Kunderna kan följa pristrender och optimera elförbrukningen.

📄 Avtalstyp

Tills vidare gällande.

💡 Passar bäst

För kunder som vill följa marknadspriserna och är redo att dra fördel av prisfluktuationer.

Förnybar börsel

El producerad med förnybara energikällor, som vatten, vind eller sol. Priset baseras på börskurser och månadsavgiften.

📄 Avtalstyp

Tills vidare gällande.

💡 Passar bäst

För miljömedvetna kunder som vill stödja förnybar energi.

NGE Företagsel

Nordic Green Energy erbjuder till företaget skräddarsydda elavtal med fokus på ansvar och miljövänlighet. Deras kontraktserbjudande inkluderar användningen av förnybar energi och möjligheten att välja CO2-kompenserade produkter.

Företagskunder kan också dra nytta av förmånsprogrammet för anställda och få ett ursprungscertifikat för grön el! 

Prisvärdheten för Nordic Green Energys el 

Nordic Green Energyn on erittäin edullinen ja muutenkin vastuullinen valinta. Kilpailuetu markkinoilla on saavuttamalla sen keskittyminen kestävyyteen ja kustannustehokkuuteen. 

Genom att erbjuda en mängd olika planer som är knutna till spotmarknadspriset och med ytterligare betoning på förnybara energikällor, erbjuder de flexibilitet och besparingsmöjligheter, särskilt för dem som noga följer marknadstrenderna. 

Att ta med miljövänliga alternativ som EKOenergia i urvalet understryker deras engagemang för miljöansvar, vilket i förlängningen kan vara ett kostnadsbesparande val på grund av eventuella subventioner och den växande marknadens efterfrågan på grön energi. 

För att hitta den billigaste elen, jämför de billigaste kontrakten på vår hemsida!

Företagets historia

Nordic Green Energy startade sin verksamhet i Sverige år 2000. Sedan dess har företaget bytt namn och ägarskap flera gånger. 

Nordic Green Energy är idag noterat på Oslobörsen som en del av Elmera Group, som servar mer än en miljon kunder i Norden. 

Nordic Green Energy är känd som en leverantör av förnybar energi, som strävar efter att erbjuda hållbar energi och prisvärda ellösningar, och huvudkontoret i Finland ligger i Vasa.

Företaget är medlem i Suomen Energiateollisuus ry och har åtagit sig att följa de elförsäljningsvillkor som rekommenderas av energibranschen. Nordic Green Energy har mer än 50 anställda och omsatte 83 miljoner euro. Företaget säljer el över hela Finland och dess vision är att vara en ledande leverantör av hållbara och prisvärda ellösningar.

CO2-vapaata sähköä

Nordic Green Energy kundtjänst

Nordic Green Energy erbjuder kundservice som kan nås på telefon. De har ett gemensamt nummer för både privat- och företagskunder. 

Telefonservice och öppethållstider

Du kan även kontakta kundtjänst från företagets hemsida.

NGE digitala tjänster

Nordic Green Energy erbjuder sina användare en mobilapplikation som möjliggör övervakning och hantering av elförbrukningen i realtid. Applikationen visar förbrukningsdata, elräkningar och spotpriser och möjliggör även övervakning av överskottselproduktion för de med ett litet produktionskontrakt. För elbilsförare erbjuder applikationen en smart laddningsfunktion, som gör att bilen kan laddas på den mest överkomliga tidpunkten. Appen finns att ladda ner från App Store och Google Play, och kräver ett telefonnummer och födelsedatum för att aktiveras. Mer information om applikationen och dess funktioner finns på Nordic Green Energys hemsida.

Hur tecknar du ett avtal med Nordic Green Energy?

För att sluta ett elavtal med Nordic Green Energy kan du följa dessa enkla steg:

1. Bekanta dig med typerna av kontrakt

Gå igenom de olika typerna av elavtal på Nordic Green Energys hemsida och välj det alternativ som passar dig bäst.

2. Fyll i din information

Fyll i nödvändig information, såsom dina personuppgifter och din elanvändningsplats, i formuläret på webbplatsen.

3. Kontrollera villkoren

Läs och förstå villkoren i avtalet, inklusive prissättning och uppsägningspolicy.

4 Skicka avtalet

Kontrollera informationen du lämnat, godkänn avtalsvillkoren och skicka avtalet elektroniskt.

5. Bekräftelse och applikationsnedladdning

Vänta på att avtalsbekräftelsen kommer via mail och ladda ner Nordic Green Energys mobilapplikation för att hantera ditt avtal och övervaka din elförbrukning.

Med dessa steg kan du snabbt och enkelt börja leverera el från Nordic Green Energy. Om du behöver mer information eller instruktioner finns kundtjänst redo att hjälpa till.

Uppsägning av Nordic Green Energys elavtal

För att säga upp ditt elavtal med Nordic Green Energy kan du använda det elektroniska formuläret på hemsidan eller skicka en avbokningsförfrågan via e-post till kundtjänst. 

Enligt konsumentskyddslagen har du rätt att häva ett elavtal som gjorts via en distansförsäljningskanal inom 14 dagar efter att avtalet ingåtts. Om du vill säga upp avtalet efter denna tid kan du vanligtvis göra det med en uppsägningstid på 14 dagar. 

I alla frågor som rör kontrakt är det viktigt att se över Nordic Green Energys avtalsvillkor som innehåller mer detaljerad information om rättigheter och skyldigheter.

Nordic Green erfarenheter 

  • Nordic Green Energy har fått beröm för sina konkurrenskraftiga priser och några kunder har rapporterat att de varit nöjda med att elpriset sjunkit när avtalsperioden förnyas, vilket har varit en betydande faktor i deras beslut att förbli kunder. 
  • Å andra sidan har det också varit negativa erfarenheter. I vissa fall har kunderna upplevt uppsägning svårt och tjänsten mindre flexibel när meddelanden inte har besvarats snabbt. 
  • Kvaliteten på kundservicen är en viktig del av ett företags rykte och även om vissa har positiva erfarenheter av företagets kundserviceprofessionella har andra haft utmaningar med att få svar. 

Det är viktigt att komma ihåg att individuella upplevelser kan variera, och att inte all feedback från kunderna nödvändigtvis speglar hela bilden av företaget. Om du funderar på att använda Nordic Green Energy rekommenderas det att läsa olika recensioner och jämföra deras erbjudanden med andra elbolag för att få en heltäckande bild innan du fattar ett beslut.

Sammanfattning

Genom att välja elkontraktet Nordic Green Energy går du med i en gemenskap av miljömedvetna konsumenter som värdesätter transparenta priser och ren energiproduktion. Företaget erbjuder ett brett utbud av elavtal som är flexibla och anpassningsbara efter individuella behov, samtidigt som de stödjer klimatvänliga energilösningar. 

Lär känna de olika alternativen och gör ett välgrundat val om källan till el, oavsett om det är ett hem eller ett företag. 

Mer information om Nordic Green Energys engagemang för miljön och de tjänster som erbjuds finns på deras hemsida.

Finlands bästa jämförelsesajt för elavtal – inget mer än det.

Kontakta oss: info@sahkosopimusinfo.com

Fortum
Nordic Green Energy
Väre
Oomi

© 2024 Sähkösopimukset.com

Sähkösopimukset.com
Logo