Fortum - Intro, elavtal & erfarenheter

Fortum är ett av Finlands ledande elbolag, som erbjuder sina kunder ett brett utbud av prisvärda elavtal och förnybara energilösningar. 

Bolagets närvaro på elmarknaden har varit nationellt betydande och dess tjänster omfattar både hushåll och företag.
Uppdaterad: 29.12.2023

Fortum elavtal

Fortum Duo

Fortum Duo är ett 24 månaders tidsbestämt elavtal, som ger kunden möjlighet att optimera sin elanvändning och spara på kostnader.

Lämpar sig till: Detta avtal är ideal för kunder som vill dra fördel av tidpunkten för sin konsumtion och kontrollera sina kostnader noggrannare.

Fortum Tarkka

Ett tills vidare giltigt avtal där elpriset varierar per timme enligt elen på börsen.

Pris: Prissättningen baseras på spotpriset på el som ändras ständigt.
Bäst lämpad: Lämplig för kunder som aktivt följer elmarknaden och vill dra nytta av av prisfluktuationer.

Fortum Vakio S & M

Fastpriskontrakt som ger stabilitet på elräkningen. Standard S är avsedd för mindre lägenheter, Standard M för större lägenheter eller lägenheter med bastu.

Bäst lämpad: Lämplig för konsumenter som värdesätter förutsägbarhet i sin elräkning och vill undvika prisfluktuationer.

Fortum Kesto

Ett tills vidare giltigt kontrakt vars pris anpassas till marknadsfluktuationer. Erbjuder 100 % koldioxidfri el och möjlighet att välja 100 % förnybar energi eller solenergi.

Bäst lämpad för: Kunder som vill ha flexibilitet och är intresserade av miljövänliga energialternativ.

Fortum Yritys Varma

Tidsbestämd, fast pris avtal för företag. Ger förutsägbarhet och stabilitet gällande elpriset.

Pris: Inte nämnt. Prissättningen baseras på fasta avtalsvillkor.
Lämpar sig bäst för: Företag som vill ha stabila elanskaffningskostnader och stödja miljövänlig energi.

AvtalBeskrivningPassar bäst
Fortum Duo24 månaders tidsbestämt elavtal, optimering möjlig.För dig som vill schemalägga din konsumtion.
Fortum Tarkka Tills vidare gällande timbytespris för el.Aktiva följare av elmarknaden.
Fortum Vakio S & M Fastpriskontrakt, stabilitet för elräkningen.För dig som värdesätter förutsägbarhet.
Fortum Kesto 🌱Hittills 100 % koldioxidfri el, flexibilitet.För dig som vill ha miljövänliga alternativ.
Fortum Yritys Varma 🏢Tidsbestämd, fast prisavtal för företag, stabilitet.Företag som vill ha stabila kostnader.

Fortum elpris

Fortums elavtals konkurrenskraft och prissättning jämfört med andra leverantörer är mångsidig, och prisnivån på företagets elavtal ligger i allmänhet i linje med marknadsgenomsnittet. 

Av de elavtal som Fortum erbjuder är börsel ofta det billigaste alternativet på lång sikt eftersom dess fakturering baseras på elspotpriser. Dessutom erbjuder Fortum elavtal till fast pris och paketavtal där kunden betalar ett visst fast månadspris, vilket inkluderar en förutbestämd mängd el.

När man jämför det billigaste elkontraktet är det viktigt att ta hänsyn till bland annat ekonomins totala förbrukning, typ av kontrakt (bytesel, visstidskontrakt, tillsvidarekontrakt), samt grundpriset. av avtalet, det vill säga månadsbetalning och kWh-priser. Ett börselavtal kan vara det billigaste i längden, men ett visstidskontrakt ger ett mer tillförlitligt och förutsägbart pris. Det tills vidare gällande elavtalet erbjuder maximal flexibilitet, men priserna kan ändras med en månads varsel.

Fortum har etablerat sig som en stor aktör på elmarknaden och även om det ofta är bland lågpriselbolagen är det inte alltid det billigaste alternativet. Konkurrensutsättning hjälper till att hitta de bästa erbjudandena på marknaden och de lämpligaste elavtalen. Det är också viktigt att notera att kostnaderna för elkontraktet kan variera, och genom att lämna anbud på kontrakten kan du hitta det alternativ som bäst passar din situation.

Fortum kundservice

I Fortums kundtjänst kan du möta en digital assistent som liknar Microsofts nostalgiska Clippy – men i de elektroniska transaktionernas tidevarv. Den här coola virtuella assistenten som heter Milo tar emot dig med ett leende (eller en pixel i en pixel) och erbjuder hjälp med räkningar, kontrakt och frågor om energiförbrukning.

Milo kan till exempel kontrollera om mer betalningstid kan ges till din elräkning, och göra ändringen om du så önskar. Om Milo inte kan svara på din fråga eller uppfylla din begäran, överför den konversationen (mån-fre kl. 9-17) till en kundrådgivare.

Däremot får du en snabb kontakt av hög kvalitet med rätt personer. Du kan också kontakta Fortums kundtjänst via post: Fortum Asiakaspalvelu Oy, PB 100, 00048 FORTUM.

Vad är Oma Fortum?

 Oma Fortum är en digital tjänst som erbjuds av Fortum som gör det möjligt för kunder att enkelt få tillgång till sina elavtal och information om energiförbrukning.

Användarna kan: 

  • Visa och hantera dina fakturor
  • Övervaka energianvändningen i realtid 
  • Göra en flyttanmälan 

Tjänsten ger även tips om energibesparing och möjliggör kontakt med kundtjänst. Tjänsten är inloggad med nätbanksuppgifter eller ett mobilcertifikat, vilket garanterar säker användning.

Fortums historia 

Fortums historia börjar 1932, när dess föregångare Imatran Voima (IVO) grundades för att förvalta Imatrankoskis vattenkraftverk i Imatra. Under årens lopp har IVO förvärvat och byggt många andra kraftverk, såsom de största vattenkraftverken längs Uleåborgs älv, kolkraftverken i Ingå och Nådendal samt Lovisa kärnkraftverk.

1998 föddes Fortum genom en sammanslagning av IVO och Neste Oy, Finlands nationella oljebolag. Detta födde en ny energikoncern vars huvudsakliga verksamhet var inriktad på de nordiska länderna och som var noterad på Nasdaq Helsinki-börsen.

2004 delades Fortum i två delar, då oljeverksamheten överfördes till Neste Oil, och Fortum fokuserade på el- och värmeproduktion. Med snabb tillväxt uppnådde Fortum en dominerande marknadsposition, vilket har lett till agerande från konkurrensmyndigheter och olika regleringar gällande företagets verksamhet.

Under 2000-talet har Fortum fokuserat mer och mer på förnybar energi, som vattenkraft och solenergi .

Fortum har även sålt sina aktier i olika bolag, såsom elnätsföretaget Fingrid och ett eget eldistributionsnät i Finland, som såldes till Suomi Power Networks (senare kallat Caruna). 

Bolaget har också varit verksamt på internationella marknader, till exempel genom att investera i solkraftverk i Indien och utveckla samarbetet med Rosatom och Rolls-Royce Engines inom kärnkraftsområdet.

Nyligen har Fortum gjort stora förändringar i sin strategi, inklusive överföring av tillgångar i Ryssland till extern förvaltning genom dekret från den ryske presidenten som svar på beslagtagandet av ryska tillgångar i Europa, vilket ledde till förluster för företaget.

Uppsägning av Fortumes elavtal

Fortums elavtal kan sägas upp genom att kontakta kundtjänst. Processen inkluderar hantering av eventuella återbetalningar och obetalda fakturor. Kundtjänst säkerställer kontaktinformation och smidiga transaktioner innan avtalet löper ut. 

Kontraktet kan även sägas upp online i samband med en flyttbesked eller vid överföring av kontraktet till ny adress. Avtalet som gäller tills vidare kan sägas upp när som helst och Fortum får information om byte av leverantör direkt från elnätsföretaget. Mer information och instruktioner finns på Fortums webbplats.

Finlands bästa jämförelsesajt för elavtal – inget mer än det.

Kontakta oss: info@sahkosopimusinfo.com

Fortum
Nordic Green Energy
Väre
Oomi

© 2024 Sähkösopimukset.com

Sähkösopimukset.com
Logo