Konkurrensutsätt din el - Smidigt, snabbt och gratis (2023)

Sähkösopimukset.com är en helt gratis och oberoende tjänst från elbolag - vi hjälper dig att konkurrensutsätta el till ett mer prisvärt alternativ till ditt nuvarande avtal.
Gratis elprisbevakning
De mest omfattande elspartipsen på Internet
Finlands bästa jämförelsesajt av elavtal

Konkurrensutsätt din el och se elräkningen sjunka

En skillnad på 1 cent i elpriset innebär ett tilläggspris på 100 euro för varje 1000 kWh som förbrukas. Att jämföra elavtal är därför verkligen värt det! Du kan enkelt spara upp till hundratals euro per år genom att välja det billigaste elavtalet på marknaden.

KOLLA PRISET
Alla billigaste
KOLLA PRISET
12-24 mån elavtal
KOLLA PRISET
Börselavtal
KOLLA PRISET
Fastpriselavtal
BILLIGASTE BÖRSEL
Fortum

Fortum börsel

Månatlig grundavgift: 3,99€
Avtalstyp: tills vidare
0,40snt / kWh + Spot

BILLIGASTE EL 24 MÅN
Oomi

Oomi Kiinteä

Månatlig grundavgift: 4,35€
Avtalstyp: 24 mån tidsbundet elavtal
11,52snt / kWh
BILLIGASTE HYBRID
Väre

Väre Välkky

Månatlig grundavgift: 3,53€
Avtalstyp: 24 mån tidsbundet elavtal
10,39snt / kWh + Kulutusvaikutus
BILLIGASTE EL 12 MÅN
Nordic Green Energy

Nordic Green Energy Smartti 12kk

Månatlig grundavgift: 3,46€
Avtalstyp: 12 mån tidsbundet elavtal
25,22snt / kWh + Kulutusvaikutus
BILLIGASTE FASTPRISEL
Fortum

Fortum Vakio M

Lämplighet: För tvåor eller treor, där årsförbrukningen är max 3000 kWh.
53,23€ / kk
Fortum

Fortum Takuu 24kk

Månatlig grundavgift: 3,99€
Avtalstyp: 24 mån tidsbundet elavtal
13,32snt / kWh
Oomi

Oomi Kiinteä

Månatlig grundavgift: 4,35€
Avtalstyp: 24 mån tidsbundet elavtal
11,52snt / kWh
Väre

Väre Välkky

Månatlig grundavgift: 3,53€
Avtalstyp: 24 mån tidsbundet elavtal
10,39snt / kWh + Kulutusvaikutus
Fortum

Fortum Duo 24kk

Månatlig grundavgift: 3,54€
Avtalstyp: 24 mån tidsbundet elavtal
11,64snt / kWh + Kulutusvaikutus
GNP Energy

GNP Energy 24kk

Månatlig grundavgift: 3,45€
Avtalstyp: 24 mån tidsbundet elavtal
16,45snt / kWh
Enefit

Enefit Takuu

Månatlig grundavgift: 3,49€
Avtalstyp: 24 mån tidsbundet elavtal
21,29snt / kWh
Nordic Green Energy

Nordic Green Energy Smartti 24kk

Månatlig grundavgift: 3,46€
Avtalstyp: 24 mån tidsbundet elavtal
22,22snt / kWh + Kulutusvaikutus
Nordic Green Energy

Nordic Green Energy Smartti 12kk

Månatlig grundavgift: 3,46€
Avtalstyp: 12 mån tidsbundet elavtal
25,22snt / kWh + Kulutusvaikutus
Fortum

Fortum börsel

Månatlig grundavgift: 3,99€
Avtalstyp: tills vidare
0,40snt / kWh + Spot
Nordic Green Energy

Nordic Green Energy pörssisähkö

Månatlig grundavgift: 4,99€
Avtalstyp: tills vidare 
0,49snt / kWh + Spot
Väre

Väre pörssisähkö

Månatlig grundavgift: 3,73€
Avtalstyp: tills vidare
0,64snt / kWh + Spot
Fortum

Fortum Vakio S

Lämplighet: För ettor och tvåor tvårumslägenhet med en maximal årsförbrukning på 2000 kWh.
35,48€ / kk
Fortum

Fortum Vakio M

Lämplighet: För tvåor eller treor, där årsförbrukningen är max 3000 kWh.
53,23€ / kk
Fortum

Fortum Vakio L

Lämplighet: För större lägenheter där årsförbrukningen är mer än 3000 kWh.
79,84€ / kk

Prisinformation uppdaterad: 24.03.2023

Så här byter du till ett billigare elavtal

 1. Jämför elavtal

  Du kan jämföra via sähkösopimukset.com av olika elbolag kontrakt som erbjuds. Alternativen omfattar till exempel grön el och helt CO2-fria elavtal. 

  Halvin sähkösopimus vertailu

 2. Uppskatta din elkonsumtion

  Det är värt att beräkna din egen elförbrukning för att göra det enklare att välja nytt kontrakt. I en studiolägenhet kan det vara vettigt att använda växelström och i småhus är troligen ett fast månadspris det bästa alternativet för ditt elavtal nu för tiden. 

  Sähkölaskuri arvioi sähkölaskusi kuukausihinnan

 3. Välj ett passande avtal

  Nu kan du välja det elavtal du gillar. Du kan ingå ett nytt elavtal genom att klicka på knappen "Läs mer". 

 4. Säg upp ditt gamla elavtal

  Säg upp ditt gamla elavtal. Elavtal som är i kraft tills vidare brukar ha 14 dagars uppsägningstid. Uppsägning av det gamla avtalet brukar ske med hjälpa av det nya elbolaget.

 5. Det nya avtalet träder i kraft

  Du kan alltid önska en startdad för avtalet men kom ihåg att ta ei beaktaden den tidigare nämnda uppsägningenperioden. Tidsbundna elavtal är i kraft till datumet som är skriven ner i kontraktet (12 eller 24 månader).

Konkurrensutsättning av el – Nya elavtalets tidsfrist

Elavtalet kan gälla på obestämd tid (löpande avtal) eller ett visstidskontrakt. Ett tidsbundet avtal varar vanligtvis i 12 eller 24 månader. Avtalet kan inte sägas upp före det datum som anges i villkoren - varken avkunden eller elbolaget.

Även om du hittar ett billigare elavtal kan du inte ändra visstidsavtalet mitt i avtalstiden. Du ska dock komma ihåg att priset på el inte kan ändras i ett visstidskontrakt. Bara andelen skatter och offentliga betalningar kan öka.

Om du sluter ett löpande elavtal gäller en uppsägningstid på två (2) veckor. Elbolaget kan ändra priset på avtalet med en (1) månads uppsägningstid.

Elbolagen i Finland

Det finns för närvarande över 80 elbolag verksamma i Finland. I de flesta fall är ägaren en kommun eller en stad. Finlands största elbolag är fortfarande Fortum, varav 50,8 % ägs av den finska staten.

I Finland verksamma elbolag är exempelvis:

 • Fortum
 • Väre 
 • Helen
 • Vattenfall
 • Ekosähkö Oy
 • Ilmatar
 • Lumme Energia
 • Oomi Energia
 • Nordic Green Energy

Vid konkurrensutsättning av el är det värt att notera att det lokala elbolaget inte alltid är billigast – och det är det sällan.

Det är viktigt att använda vår hjälp vid konkurrensutsättning. Vi samarbetar med många företag, oavsett ort. Du kan köpa el från vilket elbolag som helst. Det bör naturligtvis noteras att priset på elöverföring inte kan påverkas.

Det finns ungefär lika många elnät i Finland som det finns elbolag. Tyvärr kan du inte konkurrensutsätta överföring av el – det är platsspecifikt. I finsk lag anges dock att överföringsbeloppet kan höjas med högst 8 % per år.

Byte av elavtal - Så här sker det!

Att byta elavtal är enkelt, men inte genom ett fingerklick.. Du bör komma ihåg 14 dagars uppsägningstid hos det nuvarande elbolaget. Detta gäller alltså avtal som gäller tills vidare.

Om det nuvarande elavtalet är tidsbestäm kan avtalet inte sägas upp. Däremot kan det i avtalsvillkoren framgå att till exempel flytt är ett giltigt skäl för att säga upp elavtalet.

Vi är dock säkra på att till exempel ett visstidskontrakt som ingicks för ett år sedan är lönsamt för närvarande. Elpriset kan fortfarande stiga ännu mer. Du kan jämföra priset på det nuvarande elavtalet med andra elbolags erbjudande – på så sätt vet du om avtalet är bra.

Kom ihåg följande ting när du byter elavtal:

 • Konkurrensutsätt din el via oss, så hittar du det billigaste elavtalet.
 • Uppsägningstiden på 14 dagar ska beaktas i tills vidare gällande avtal. 
 • Ett tidsbestämt elavtal kan vanligtvis inte sägas upp i förtid.
 • Om du ska flytta, kolla villkoren i ditt tidsbestämda elavtal – ibland ger flytt dig rätt att säga upp avtalet.

Konkurrensutsättning av el - en sammanfattning

Att konkurrenssätta sin el är ett effektivt sätt att spara pengar. Speciellt de senaste åren har elpriset stigit rejält, och priset på ditt eget elavtal kan bli betydligt högre än vad det skulle vara efter budläggandet.

Anbud på el innebär att du kan jämföra de kontrakt som olika företag erbjuder och välja det där elpriset är mest lämpligt. Genom att lämna anbud på elkontraktet är det möjligt att spara upp till flera hundra euro per år.

Kom ihåg att jämföra olika kontrakt och företag innan du fattar ett beslut. Du kan välja antingen ett fastpriselavtal som gäller tillsvidare eller ett visstidsavtal som kan ändras efter avtalsperioden. Du bör dock alltid kontrollera villkoren i avtalet innan du undertecknar det.

Anbud på el rekommenderas därför starkt, eftersom det är ett enkelt sätt att spara pengar. Att hitta ett lämpligt elavtal är möjligt genom att lämna anbud på de kontrakt som erbjuds av olika företag.

Vanligt ställda frågor

Vad betyder konkurrensutsättning av el?

Att buda på el innebär att du jämför elerbjudanden mellan olika elförsäljare och gör ett avtal med det elbolag du vill ha. Så säkerställer du det bästa elpriset. I Finland tar elbolagen hand om åtgärderna kring byte av elleverantör sinsemellan.

Att konkurrensutsätta el är ett av världens enklaste sätt att spara pengar. Ett elavtal är en grundläggande rättighet för varje konsument – ​​alltså påverkar elpriset oss alla. 

Om du stödjer gröna värden bör du välja ett nytt kontrakt med CO2-fri el. Grön el är lite dyrare än normalt on hieman normaalia kalliimpaa.

Om du vill kan du konkurrensutsätta el så ofta du vill, såvida du inte har tecknat ett tidsbestämt elavtal.

Om det slutar med att du byter elavtal mer än en gång per år, kommer ditt lokala distributionsnät företag kan skicka en tilläggsavgift för avläsning av elmätaren enligt sin egen prislista.

Vid konkurrensutsättning av el måste du endast veta adressen och den uppskattade årliga konsumtionen

Du kan inte konkurrensutästta överföringspriset för el. Överföringen av el bestäms alltid av ditt lokala distributionsnätsbolag.

Nej, det är helt gratis för konsumenten.

Sähkösopimukset.com samarbetar med inhemska elbolag. Därmed täcks underhållet av tjänsten ur av elobolagen. Det tillkommer inga kostnader för konsumenten, det vill säga dig, för konkurrensutsättning av el. 

Konkurrensutsättning av el påverkar inte kvaliteten på el. Ditt lokala distributionsnätsbolag säkerställer elkvaliteten, oavsett vilket elbolag du knyter ett avtal med.

Sähkösopimukset.com
Logo